Glanc Tomáš

Glanc Tomáš* 15. 3. 1969 Praha

vysokoškolský pedagog, rusista, literární historik, překladatel z ruštiny

Po maturitě na Akademickém gymnáziu v Praze (1987) studoval 1987-92 obor rusistika bohemistika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (diplomová prace Autor a text v paralelní ruské kultuře). 1992-93 byl stážistou v Ústavu pro českou a světovou literaturu Akademie věd České republiky, 1994-96 se zúčastnil interdisciplinárního postgraduálního programu Graduiertenkolleg university v Kostnici s tématem Theorie der Literatur und Kommunikation. Od 1993 působí jako asistent, od 1995 jako odborný asistent v Ústavu východoevropských studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. 1997 získal titul Dr. (disertační práce Viděnije russkich avangardov vyšla 1999 knižně). Vystupuje s přednáškami, účastní se konferencí a seminářů, publikuje své práce v odborných časopisech a sbornících v České republice, Rusku, Německu, Chorvatsku, USA, Izraeli, Velké Británii, Rakousku, Švýcarsku a na Slovensku. Již během studia překládal pro česká periodika z ruštiny stati týkající se kulturní problematiky. 1988 založil s kolegy a přáteli časopis Volné sdružení českých rusistů, které 1989-95 vydalo deset sborníků původních i převzatých textů a sloužilo jako překladatelská dílna, v níž se profesionálové setkávali se začátečníky. První a dosud poslední knižní překlad beletrie román Lydie Čukovské Sofja Petrovna, zůstal nevydán. Publikované knižní překlady jsou nebeletristické.

Překlady z ruštiny

Malevič, Kazimir: Suprematické zrcadlo (Suprematičeskoje zerkalo; LF, Praha, Brody 1997)
Neznámé Rusko. Ruský idealismus XX. století (sborník statí, Praha, Karolinum 1995, + další překladatelé)
Rossi, Jacques: Encyklopedie Gulagu (Enciklopedija Gulaga; LF, Praha, Bystrov a synové 1999, + další překladatelé)
Tartuská škola (sborník statí ruských strukturalistů o filmu, Praha, Národní filmový archiv 1995)