Gillar Jaroslav

Gillar Jaroslav* 9. 3. 1942 Jihlava

režisér, překladatel z francouzštiny

Po absolvování gymnázia studoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Po celou svou umělecku kariéru se věnoval divadlu. V letech 1964-68 byl dramaturgem a režisérem a 1968-74 šéfem činohry Divadla Na zábradlí v Praze. Roku 1974, kdy mu byl vysloven zákaz činnosti v této oblasti, odešel do zahraničí a působil jako režisér v různých evropských zemích (inscenace v Basileji, Bernu, Curychu, St. Gallenu, Lucernu, Vídni, Hamburku, Heilbronnu, Helsinkách, Ulmu, Saarbrückenu a v dalších městech). Je členem německého Pen-klubu, Centre dramatique v Paříži, švýcarského divadelního svazu. Jako překladatel se soustřeďuje výlučně na texty dramatické (Genet, Dumas mladší), někdy ve spolupráci s Annou Fárovou.

Překlady z francouzštiny

Dumas, Alexandre ml.: Dáma s kaméliemi (La Dame aux camélias; D, Praha, Dilia 1973, + Anna Fárová)
Genet, Jean: Balkón (Le Balcon; D, Praha, Dilia 1992, + Anna Fárová)
Genet, Jean: Služky (Les Bonnes; D, Praha, Dilia 1992)