Formanová Eva

Formanová Eva* 31. 7. 1910 Jihlava
† 6. 12. 1980 Praha

prozaička, překladatelka z francouzštiny, němčiny a angličtiny

Studovala gymnázium v Praze, dva roky také navštěvovala pražskou konzervatoř, krátce byla elévkou Městského divadla v Plzni. Pak se věnovala studiu cizích jazyků jako externí posluchačka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Od roku 1930 působila jako překladatelka, pracovala jako lektorka v několika pražských nakladatelstvích a v Divadle na Vinohradech v Praze. Po roce 1945 spolupracovala s Československým rozhlasem, podílela se na vzniku pořadů o velkých autorech anglické, francouzské a německé literatury. Je autorkou novely Poražený (1939). V překladech z francouzštiny se soustřeďovala na prozaiky 19. a 20. století. Překládala rovněž díla z oblasti dějin umění.

Překlady z angličtiny

Alley, Ronald: Gauguin (Gauguin; LF, Praha, Odeon 1975)
Hilton, James: A nyní sbohem (And Now Good-bye; Praha, R. Kmoch 1947)
Morgan, Charles Langbridge: Podobizna v zrcadle (Portrait in the Mirror; Praha, F. Holas 1947)

Překlady z francouzštiny

Bernanos, Georges: Muška (Nouvelle histoire de Mouchette; N, Praha, Vyšehrad 1972)
Bernanos, Georges: Zlý sen (Un mauvais rêve; R, Praha, Mladá fronta 1970)
Daria /Dariová/, Sophie: Le Corbusier - sociolog urbanismu (Le Corbusier; LF, Praha, SNKLU 1967)
Flaubert, Gustave: Dopisy (Correspondance; korespondence, Praha, Mladá fronta 1971)
Gautier, Théophile: Román mumie (Le roman de la momie; R, Praha, Práce 1979)
Maillol, Aristide: Rozhovory o umění (výbor, LF, Praha, SNKLU 1965, [francouzské a německé texty])
Mauriac, François: Beránek (L'Agneau; R, Praha, Vyšehrad 1978)
Mauriac, François: Galigai (Galigaï; R, Praha, Vyšehrad 1981)

Překlady z němčiny

Kleist, Heinrich von: Markýza z O...... (VN, Praha, Odeon 1977, + Vratislav Slezák, Jaroslava Vobrubová-Koutecká; Praha, Odeon 1985, + Vratislav Slezák, Jaroslava Vobrubová-Koutecká)
Maillol, Aristide: Rozhovory o umění (výbor, LF, Praha, SNKLU 1965, [francouzské a německé texty])