Foglová Pavla

Foglová Pavla* 18. 8. 1964 Ostrava

novinářka, překladatelka z polštiny

Po maturitě na Střední ekonomické škole v Ostravě studovala v letech 1990-95 obor český jazyk a literatura a polský jazyk a literatura na Univerzitě Palackého v Olomouci a na Univerzitě Karlově. V letech 1995-97 pracovala jako redaktorka v Lidových novinách. Překládá z polštiny, zaměřuje se na prózu, esejistiku a dramata, spolupracuje s rozhlasem. Úryvky a kratší povídky z děl G. H. Grudzińského, A. Michnika, L. Kołakowského, T. Konwického, E. Stachury a dalších publikovala v periodikách, především v Lidových novinách, Světové literatuře, Tvaru, Hostu, Literárních novinách.

Překlady z polštiny

Krall /Krallová/, Hanna /Hana/: Stihnout to před Pánem Bohem (Zdążyć przed Panem Bogiem; Praha, Lidové noviny 1999)
Krall /Krallová/, Hanna /Hana/: Tanec na cizí veselce (Taniec na cudzym weselu; Praha, Lidové noviny 1997)
Michnik, Adam: Sokratův stín (VE, Bratislava - Brno, Kalligram - Doplněk 1998, + Václav Burian, Vlasta Dvořáčková, Marie Havránková, Olga Hostovská, Daniela Lehárová, Erich Sojka)
Mrożek, Sławomir: Ten, který padá (VP, Praha, Aurora 1997)