Fialová Jitka

Fialová Jitka


* 6. 7. 1957 Mělník

překladatelka z angličtiny

Po maturitě na gymnáziu v Mělníku studovala v letech 1976-80 obor překladatelství a tlumočnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Vyučuje anglický jazyk a překládá z angličtiny, zaměřuje se především na romány.

Překlady z angličtiny

Bach, Richard: Dar křídel (A Gift of Wings; PP, Praha, Argo 2001)
Balzar, John: Hrdinové Yukonu (Yukon Alone; beletrizovaná reportáž, Praha, BB art 2001)
Benedict /Benedictová/, Ruth: Kulturní vzorce (Patterns of Culture; LF, Praha, Argo 1999)
Cadbury /Cadburyová/, Deborah: Lovci dinosaurů (The Dinosaur Hunters; LF, Praha, BB art 2005)
de Bono, Edward: Šest klobouků aneb jak myslet (Six Thinking Hats; LF, Praha, Argo 1997)
Elbling, Peter (Ugo di Fonte): Ochutnavač (The Foodtaster; R, Praha Argo 2005)
Fowler, Christopher: Runa (Rune; R, Praha, Olympia 2000)
Goldman, William: Princezna nevěsta (The Princess Bride; R, Praha Argo 2005)
Hill /Hillová/, Susan: Paní de Winterová (Mrs de Winter; R, Praha, Odeon 1994)
Lax, Eric: Plíseň v kabátě dr. Floreyho, příběh jednoho zázraku – penicilinu, (The Mold in
Dr. Florey’s Coat; LF, Praha, BB art 2005)
Rankin, Ian: Černá kniha (The Black Book; R, Praha BB art 2002)
Rankin, Ian: Černý a modrý (Black and Blue; R, Praha BB art 2003)
Rankin, Ian: Mrtvé duše (Dead Souls; R, Praha, BB art 2005)
Rankin, Ian: Na šikmé ploše (The Hanging Garden; R, Praha BB art 2005)
Rankin, Ian: Příčiny smrti (Mortal Cause; R, Praha BB art 2003)
Rankin, Ian: Tma (Set in Darkness; R, Praha BB art 2006)
Rankin, Ian: Vysoká hra (Let it Bleed; R, Praha BB art 2003)
Renault /Renaultová/, Mary: Oheň z nebes (Fire from Heaven; R, Praha, Argo 1996)
Renault /Renaultová/, Mary: Perský chlapec (Persian Boy; R, Praha, Argo 1997)
Renault /Renaultová/, Mary: Pohřební hry (Funeral Games; R, Praha, Argo 2000)
Smith, Murray: Dědictví (Legacy; R, Praha, BB art 2001)
Waller, Robert J(ames): Pomalý valčík v Cedar Bend (Slow Waltz in Cedar Bend; R, Praha, Argo 1996)
Winterson /Wintersonová/ Jeanette: Tíha (Weight; R, Praha, Argo 2005)

poslední aktualizace: 29.4.2006