Dvorský Ladislav

Dvorský Ladislav* 5. 6. 1931 Javornice (u Rychnova nad Kněžnou)
† 25. 7. 1995 Praha

jazykovědec a spisovatel, překladatel z polštiny a němčiny

Maturoval 1950 na reálném gymnáziu v Jaroměři, 1953 absolvoval studium češtiny a ruštiny na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, 1953-59 studoval dálkově bohemistiku na Fakultě společenských věd Vysoké školy pedagogické v Praze; 1969 získal titul PhDr. na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Při studiu 1953-55 učil na odborných školách v Teplicích a Liberci, 1955-57 na polygrafickém učilišti, 1959-61 byl lektorem na katedře jazyků Vysoké školy strojní v Liberci, 1961-65 odborným asistentem na katedře českého jazyka Pedagogické fakulty v Liberci. 1965-70 byl ředitelem Severočeského nakladatelství v Liberci. V 70. a 80. letech neměl stálé zaměstnání, soukromě vyučoval cizí jazyky, působil v dramatickém souboru, byl houslistou lázeňského orchestru, učil na Lidové škole umění v České Lípě, byl hlasovým poradcem hlasatelů v Československé televizi. 1990 se stal ředitelem nakladatelství Libereckých tiskáren (LIT), 1991 odborným asistentem na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a 1992 šéfredaktorem Redakčního servisu. Zabýval se problematikou jazykové kultury, jazykové komiky a spisovné výslovnosti (studie Repetitorium jazykové komiky, 1984, Kapitoly o popisu, 1988), své práce publikoval v odborném tisku i v denících a časopisech. Těžiskem jeho beletrie je tvorba pro děti. Psal původní pohádkové příběhy (Tunelácká pohádka, 1968), loutkové hry (Poklad baby Mračenice, premiéra 1965, Skákavá princezna, premiéra 1965, O zlém havranovi, premiéra 1971), kniha Hrdinové z pohádek (1969) se stala podkladem pro stejnojmenný televizní seriál. Do 1970 a znovu od 1989 připravoval dětské a literární pořady pro Československý, respektive Český rozhlas. V 70. a 80. letech, kdy nesměl publikovat, vycházely jeho práce pod cizími jmény, knížkám pro nejmenší děti propůjčil jméno ilustrátor Miloš Nesvadba. Překladatelská činnost má obdobné zaměření jako původní umělecká tvorba, je z větší části zaměřena na dětského čtenáře.

Překlady z němčiny

Kunze, Reiner: Věnování (VB, Liberec, Severočeské krajské nakladatelství 1964, + Ludvík Kundera, Milan Kundera, Luboš Příhoda)

Překlady z polštiny

Wilkowski, Jan - Moszcyński, Ladysław: Giňol v Paříži (Guinol v tarapatach; D [loutková hra pro děti], Praha, Dilia 1967; premiéra Liberec, Severočeské loutkové divadlo 1968)
Cassian /Cassianová/, Nina: Zvědavé slůně (D [loutková hra pro děti], Praha, Dilia 1967; premiéra Liberec, Severočeské loutkové divadlo 1965, + M. Tatarová)