Dvořák Karel

Dvořák Karel* 28. 5. 1913 Olomouc
† 9. 6. 1989 Praha

literární historik a folklorista, překladatel z němčiny a ruštiny.

Po maturitě (1932) na reálném gymnáziu v Olomouci studoval 1932-38 slavistiku a germanistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; 1949 získal titul PhDr., 1962 titul CSc. Od 1938 učil na středních školách v Praze a Olomouci, ve 40. letech externě spolupracoval s nakladatelstvím L. Kuncíř. Od 1947 byl asistentem, od 1954 docentem dějin české literatury na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, po její přeměně ve Vysokou školu pedagogickou (1955) byl 1956-58 děkanem Fakulty společenských věd. 1958-78 působil na katedře etnografie a folkloristiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (1960-69 vedoucí katedry, od 1968 profesor). Pedagogické, vědecké i organizační činnosti na univerzitě se věnoval i po odchodu do důchodu 1978. Orientoval se na českou literaturu 19. století, především na propojení umělecké literatury a folkloru (soubor studií Mezi literaturou a folklorem, 1994). Jako editor se podílel na vydávání děl F. L. Čelakovského, K. V. Raise, K. H. Máchy nebo bratří Mrštíků. Byl autorem či spoluautorem mnoha učebních textů, pro účely výuky rovněž sestavil několik čítanek. Překládal z němčiny, latiny, ruštiny a dalších jazyků básně, prózy a filozofické úvahy, od 30. let je publikoval časopisecky; část překladatelského díla spadá do období před rokem 1945.

Překlady z němčiny

Grogger /Groggerová/, Paula: Brána na Grimmingu (Grimmingtor; R, Praha, Jos. R. Vilímek 1941, + Jan Čep)
Häcker, Theodor: Co je člověk? (Praha, Vyšehrad 1940 nebo 1941)
Kirschweng, Johannes: Lev v jizbě (VN, Praha, Vyšehrad 1940, + Leo Gruber)

Překlady z ruštiny

Afanas'jev, Aleksandr Nikolajevič: Ruské lidové pohádky (Narodnyje russkije skazki 1-3; PP, Praha, Odeon 1984, + Rudolf Lužík)