Dvořáček Bohumil

Dvořáček Bohumil* 6. 5. 1917 Týniště nad Orlicí

středoškolský profesor, překladatel z němčiny

Po maturitě na reálném gymnáziu v Náchodě začal 1937 studovat obor dějepis - zeměpis na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, 1947 studia dokončil, 1996 mu byl přiznán titul Mgr. V letech 1942-47 vyučoval na základních školách, 1947-86 působil jako středoškolský profesor (gymnázia, průmyslové školy). 1987-88 muzejník Okresního muzea v Náchodě, 1989-91 archivář Okresního archivu v Náchodě. Od roku 1953 je kronikářem Nového Města nad Metují. Je autorem knihy Pohledy do minulosti Nového Města nad Metují (vydavatel město 1988, 471 s.) a odborných článků a fejetonů.

 

Překlady z němčiny

18 milostných románů německých autorek (Praha, nakladatelství Ivo Železný, 1992-1994, cca 1080 s.)
Dambmann, Gerhard: Japonsko - jak se neztratit (Gebrauchsanweisung für Japan; LF, Vsetín, Trango 1997, 171 s.)
Kübler-Ross /Küblerová-Rossová/, Elizabeth: Hovory s umírajícími (Signum unitatis, Vrchoviny, vyd. P. J. Knittl 1992, 135 s.)
Pristl, Martin: Řecko - jak se neztratit (Gebrauchsanweisung für Griechenland; LF, Vsetín, Trango 1996, 157 s.)

 

poslední aktualizace: 10.3.2007