Dufek Zdeněk L.

Dufek Zdeněk L.* 9. 3. 1922 Žamberk nad Orlicí
† 23. 5. 1982 Praha

scenárista a dramaturg, prozaik a dramatik, překladatel z francouzštiny a němčiny

Občanským jménem Zdeněk Dufek, pod uměleckým jménem publikoval od 1976. Po maturitě (1941) na obchodní akademii pracoval v Hradci Králové jako úředník zasilatelství Schenker a spol. (1941-45) a Stavebních závodů (1945-52); rok 1950 prožil na brigádě ve Východočeských uhelných dolech v Malých Svatoňovicích. 1952-58 vedl útvar technického zásobování v Ústavu pro výzkum radiotechniky v Opočínku, 1959-60 byl propagačním referentem národního podniku Kniha v Praze. 1960-70 byl ve svobodném povolání, externě spolupracoval jako scenárista a dramaturg s Filmovým studiem Barrandov (od 1956), s Československou televizí a Československým rozhlasem. 1970-72 byl vedoucím dramaturgické skupiny Filmového studia Barrandov, po 1972 zde pracoval jako dramaturg a scenárista. Psal verše (sbírka Zrosené ráno, 1939, epická báseň Picasso, 1959) i prózu (Ještě jednou Klapzubáci, 1962, Pohádky z hor, 1963, povídky Jak se rodí svítání, 1976, Ostrov za přílivu, 1980). Těžištěm jeho činnosti byla dramatická a scenáristická tvorba. Napsal divadelní hry Hrom do sudu (premiéra 1958, s L. Kopečnou), Jmenuji se život (premiéra 1961), Přitažlivost (premiéra 1975, s M. Rudlovčákovou). Podílel se na scénářích k filmům Komedie s klikou (1964, režie V. Krška) a Přísně tajné premiéry (1967, režie M. Frič), Parta hic (1976, režie H. Bočan) a dalších. Pro televizi obvykle volil adaptace literárních předloh, spolupracoval se studii v Praze, Brně. Bratislavě a Košicích. Překládal zejména dramata, často ve spolupráci s L. Kopečnou.

Překlady z francouzštiny

Dumas, Alexandre, st. - Sartre, Jean-Paul: Kean (Kean; D, Praha, České divadelní a literární jednatelství 1957, + Ludmila Kopečná)
Marivaux, Pierre Carlet de Chamblain de : Triumf lásky (Le Triomphe de l'amour; D, Praha, České divadelní a literární jednatelství 1958, + Ludmila Kopečná)
Musset, Alfred de: O čem sní mladé dívky (A quoi rêvent les jeunes filles; D, Praha, České divadelní a literární jednatelství 1958, + Ludmila Kopečná)

Překlady z němčiny

Andersen, Hans Christian - Schöbel /Schöbelová/, Hildegard: Tulipinka. Scénická pohádka na motivy Hanse Christiana Andersena ve 4 obrazech (Däumelinchen; D, Praha, Dilia 1959, + Ludmila Kopečná [neuvedena])
Büchner, Georg: Leonce a Lena (Leonce und Lena; D, Praha, České divadelní a literární jednatelství 1957, + Ludmila Kopečná)
Mann, Thomas: Fiorenza (Fiorenza; D, Praha, České divadelní a literární jednatelství 1959, + Ludmila Kopečná)