Dubovská Zorica Marta

Dubovská Zorica Marta* 11. 4. 1926 Praha

indonesistka, překladatelka z indonéštiny

Vystudovala Vysokou školu hospodářských věd, směr zahraničně-obchodní (1945-50) a získala titul komerční inženýr. Poté (1950-55) absolvovala Filologickou fakultu Univerzity Karlovy, obor obecný jazykozpyt se zaměřením na jazyky Indonésie (titul promovaný filolog). Již během studií pracovala v podnicích zahraničního obchodu (Exico, a. s., PZO Motokov, 1950-52); po promoci byla zaměstnána v Československé obchodní komoře (1955-57), poté působila na československém zastupitelském úřadě v Jakartě (1957-59), ve Státním pedagogickém nakladatelství v redakci jazykových příruček (1959-62) a konečně od 1962 jako učitelka indonéštiny a od 1964 jako vedoucí orientálního oddělení na Jazykové škole v Praze. Od 1984 je v důchodu. Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy vyučovala externě indonéský jazyk a literaturu 1964-74 a znovu od října 1990, interně od 1994. Její obsáhlé zpracování Indonéských pohádek vyšlo rovněž francouzsky (Contes d'Indonésie, spoluautor Vratislav Štovíček, 1979), německy (Indonesische Märchen, 1979) a nizozemsky.

Překlady z indonéštiny

Indonéské lidové pohádky (VP, Praha, Odeon 1966)
Antologie moderní indonéské literatury (VP, VB, Nový Orient, zvláštní číslo/1996, + Vratislav Šťovíček)