Dlabač Jan

Dlabač Jan* 18. 4. 1897 Police nad Metují
† 5. 9. 1977 Brno

novinář, překladatel z francouzštiny

Po maturitě (1915) na české reálce v Praze začal studovat obor kulturní inženýrství na Vysoké škole technické v Praze, v letech 1919-21 a 1925-27 studoval na Ecole des Sciences politiques et journalistiques v Paříži. Věnoval se novinářské práci, v průběhu 20. a 30. let působil v redakci Moravskoslezského deníku (Moravská Ostrava), Českého slova (Praha), deníku Pozor (Olomouc), Moravského slova a Lidových novin (Brno). Za války pracoval v obchodním oddělení Lidových novin. Roku 1945 byl pověřen vedením Tiskových podniků Rovnosti a 1948 se stal ředitelem Rovnosti, 1950 odešel do důchodu. Překládal prózu z francouzštiny, část překladatelského díla spadá do období před rokem 1945; užíval pseudonymu Jan Polický.

Překlady z francouzštiny

Constantin, Yves de: Opojení v modrém (Le Gloire de l'homme; R, Brno, Novela 1946)
Chantal /Chantalová/, Suzanne: Trpělivost, Bůh nespí (Dieu ne dort pas; R, Brno, Novela1946)
Larrouy, Maurice: Sirény a tritoni (Sirènes et Tritons; R, Brno, Korál 1946)
Seigne, C.: Daleká cesta (La Longue route; R, Brno, Rovnost 1947, jako Jan Polický)