Denk Petr

Denk Petr* 20. 9. 1902 Kroměříž
† 29. 5. 1955 Gottwaldov (Zlín)

překladatel z ruštiny

Vlastním jménem Josef Císař. Po maturitě (1920) na reálce v Kroměříži a ročním studiu techniky v Brně studoval na Akademii výtvarných umění v Praze. Od 1924 působil jako učitel výtvarné výchovy a češtiny na měšťanských školách (v Českých Budějovicích, Lučenci, od 1930 ve Zlíně). Po 1945 pracoval na ministerstvu školství a osvěty v Praze, 1951 se stal ředitelem střední školy v Gottwaldově a ředitelem krajského pedagogického sboru. Ve své literární činnosti se zaměřoval na děti a mládež, rodiče a učitele. Od přelomu 20. a 30. let překládal práce sovětských pedagogů a sovětské knihy pro děti a mládež. Zaměřoval se na prózy o přírodě a zvířatech, pro mládež upravoval vlastní překlady klasických děl ruské literatury. Za války se věnoval převyprávěním evropských a asijských pohádek, např. O chytrém vlkovi (Brno, Ústřední učitelské nakladatelství a knihkupectví 1941; Brno, Ústřední učitelské nakladatelství a knihkupectví 1942) nebo Japonské pohádky a žertovné povídky (Praha, Školní nakladatelství pro Čechy a Moravu, 1942).

Překlady z ruštiny

A.S. Makarenko (výbor statí, Praha, Svět sovětů 1950)
Bažov, Pavel Petrovič: Stříbrné kopýtko (D, Praha, Umění lidu 1951)
Bianki, Vitalij: Černý sokol (Čornyj sokol; PP, Zlín, Tisk 1946)
Bianki, Vitalij: Čtyřicátý medvěd a jiné povídky o zvířatech a lovcích (VP, Praha, Komenium 1948)
Bianki, Vitalij: Kotrmelec na jiné povídky (Kuvyrk i drugije rasskazy; PP, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1956, + J. Vávra)
Bianki, Vitalij: Lesní noviny na každý rok (Lesnaja gazeta na každyj god; PP, Praha, Družstevní práce 1949)
Gajdar, Arkadij: Čuka Gek (Čuk i Gek; PP, Praha, České divadlení a literární jednatelství 1952)
Gogol, Nikolaj Vasiljevič: Taras Bulba (Taras Bulba; N [úprava pro mládež], Praha, Chutor 1946)
Iljin, Michail - Segal /Segalová/, Jelena: Vyprávění o věcech, které tě obklopují (Rasskazy o tom što těbja okružajet; PP, Praha, 1955)
Iljin, Michail - Segal /Segalová/, Jelena: Zázraky (výbor čtení pro děti, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1951)
Jak sovětští rodiče vychovávají svoje děti (výbor statí, Praha, Státní pedagoogické nakladatelství 1954)
Makarenko, Anton Semjonovič: Pedagogická poéma (Pedagogičeskaja poema; R, Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1952)
Makarenko, Anton Semjonovič:Vybrané pedagogické spisy (výbor, Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1952)
Makarenko, Anton Semjonovič: Začínáme žít (Pedagogičeskaja poema; R, Praha, 1946)
Mrazík. Pohádky ruského lidu (výbor, Červený Kostelec, A. Doležal 1945; Praha, Orbis 1949)
Nosov, Nikolaj Nikolajevič: Modrý model a jiné aktovky a krátké hry sovětských autorů pro pionýry (výbor, Praha, Osvěta 1952)
O hloupém vlkovi a chytré lišce (výbor ruských pohádek, Čáslav, Václav Čepek 1946)
Pohádky bílých nocí (výbor pohádek, Praha, Komenium 1946)
Puškin, Alexandr Sergejevič: Kapitánova dcerka (Kapitanskaja dočka; R, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1950)
SSSR hledá talenty (výbor statí, Praha, Dědictví Komenského 1949; Praha, Dědictví Komenského 1951)
Turgeněv, Ivan Sergejevič: Lovcovy zápisky (Zapiski ochotnika; PP, Praha, Státní nakladatelství 1946)
Vanja Mochov i umnaja Maša - Váňa Mochov a chytrá Máša (dvojjazyčné vydání, dětská literatura, Praha, Státní nakladatelství 1948)
Zrození dětského kolektivu (výbor statí, Praha, Dědictví Komenského 1950)