Daníček Jiří

Daníček Jiří* 22. 10. 1948 Liberec

překladatel z francouzštiny

Po ukončení středoškolských studií (Semily, Tanvald, maturita 1966) pracoval rok ve sklárnách. Roku 1967 začal studovat na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, 1970 studium přerušil a zvolil si svobodné povolání; psal filmové scénáře, hlavně pro animovaný film. Roku 1973 byl z politických důvodů uvězněn, po propuštění 1974 pracoval jako čerpač u podniku Stavební geologie. V polovině roku 1990 se stal šéfredaktorem Věstníku židovských náboženských obcí Roš chodeš a na podzim 1991 ředitelem nakladatelství Sefer. V 70. a 80. letech publikoval svou původní tvorbu v ineditních sbornících a časopisech nebo jako soukromé tisky. Je autorem básní (sbírka Plavba potopené lodi, 1970), povídek (O čínském zelí, 1983) i divadelních her (Broučci § Hilsner, 1974); soubor básní a povídek Dům z listí (1996). Překládá z francouzštiny a texty menšího rozsahu z hebrejštiny.

Překlady z francouzštiny

Singer, Isaac Bashevis: Lví mléko ([francouzský překlad anglického originálu Mazel and Shlimazel; or, The Milk of a Lioness]; R, Praha, Alef 1989)
Singer, Isaac Bashevis: Koza Zlata a jiné pohádky ([francouzský překlad anglického originálu Zlateh the Goat and Other Stories]; PP, Praha, Alef 1988)