Čivrný Lumír

Čivrný Lumír* 3. 8. 1915 Červený Kostelec
† 8. 12. 2001 Praha
básník a prozaik, překladatel ze španělštiny, francouzštiny, němčiny, potrugalštiny a za jazykové spolupráce z dalších jazyků

Po maturitě (1934) na gymnáziu v Trutnově začal studovat na Univerzitě Karlově práva, ale po čtyřech semestrech přešel 1936 na Filozofickou fakultu, kde studoval francouzštinu, němčinu, srovnávací literatury a estetiku; absolvoval 1946. Na přelomu let 1939 a 1940 byl vězněn, 1940-45 pracoval jako redaktor a tajemník Svazu českých knihkupců a nakladatelů. 1945-54 působil v politických funkcích (1945-46 poslanec Prozatímního národního shromáždění, 1945-47 pracovník Ústředního výboru Komunistické strany Československa, 1948-49 přednosta odboru Ministerstva informací, 1949-52 náměstek ministra informací a osvěty, 1952-53 náměstek ministra školství, věd a umění, 1953 náměstek předsedy Státního výboru pro věci umění, 1953-54 náměstek ministra kultury). 1954 se stal literátem z povolání. 1968-69 byl poslancem České národní rady a souběžně 1968-70 šéfredaktorem časopisu Universum. Po 1970 nesměl publikovat. V básnické tvorbě prošel vývojem od milostné poezie (sbírky Hlavice sloupů, 1938, Sonety paní, 1943) a sociálně laděných veršů (sbírka Ráno tkané nahrubo, 1960) přes patos 50. let k pozdní formálně oproštěné poezii (Na dech, 1979 v samizdatu, München 1984). Prózu začal psát v 60. letech. V románu Černá paměť stromu (1970 rozmetáno, 1974 v samizdatu, 1991) popsal osudy židovského lékaře za nacistické okupace, cyklus lyrizujících povídek Jít jen tak (Köln am Rhein 1987, rozšířené 1991) má autobiografické ladění. Překladatelskou činností, jíž se věnoval od 50. let, obohatil české prostředí zejména o básnickou tvorbu španělsky píšících autorů. K jeho nejvýznamnějším překladatelským počinům patří třísvazkový výbor z tvorby F. Garcíi Lorky - Dramata (Praha, SNKLHU 1958), Dramata a próza (Praha, SNKLU 1962), Lyrika (Praha, SNKLHU 1959). Překlady zpravidla doprovázel zasvěcenými doslovy.

Překlady z bulharštiny

Bagrjana /Bagrjanová/, Elisaveta: Meteority (VB, Praha, SNKLU 1963)

Překlady z francouzštiny

Aragon, Louis: Cestující z imperiálu (Les Voyageurs de l'Impériale; R, Praha, SNKLHU 1960)
Cros, Charles: Hořká láska (VB, Praha, Odeon 1969)
Le Roy, Eugène: Trhan Kuba (Jacquou le Croquant; R, Praha, Albatros 1979, jako Jitka Míšková)
Matarasso, Henri - Petitfils, Pierre: Život Rimbaudův (La Vie de Rimbaud; biografie, Praha, Odeon 1968)
Milost milosti. 100 francouzských sonetů (VB, Brno, Host 1997)
Rimbaud, Arthur: Já je někdo jiný (VB, Praha, Československý spisovatel 1962, + další překladatelé; Praha, Mladá fronta 1999, + další překladatelé)
Rutebeuf: Život bez rukávů (VB, Praha, Mladá fronta 1991)
Vuillaume, Maxime: Zápisky očitého svědka Pařížské komuny (Mes Cahiers rouges au temps de la Commune; LF, Praha, Odeon 1975, jako Vlasta Březinová)

Překlady z němčiny

Rilke, Rainer Maria: Kniha obrazů (Das Buch der Bilder; BB, Praha, Mladá fronta 1966)
Zweig, Arnold: Bonaparte v Jaffě (Bonaparte in Jaffa; D, Praha, Dilia 1956)

Překlady z portugalštiny

de Castro e Almeida, Virginia: Život Camõesův (Vida de Camões; LF, Praha, V. Petr 1941)

Překlady ze slovenštiny

Refrény země. Antologie slovenské poezie 20. století (VB, Praha, SNKLU, + Kamil Bednář, František Branislav, Ladislav Fikar, Miroslav Florian, František Hrubín, Josef Hrubý, Pavel Janský, Petr Kopta, Anna Křemenáková, Ludvík Kundera, Vlastmil Maršíček, Jan Noha, Jan Pilař, Jarmila Urbánková, Jiří Valja, Vilém Závada)

Překlady ze španělštiny

Alberti, Rafael: Čiré jako voda (Claro como el aqua; VB, Praha, SNKLHU 1957)
Alberti, Rafael: Rozkvetlý jetelíček (El trébol florido; D, Praha, Dilia 1957)
Alberti, Rafael: Válečná noc v muzeu Prado (Nocte de guerra en el museo del Prado; D, Praha, Dilia 1964)
Aub, Max: Nebožtíci (Los muertos; D, Praha, Dilia 1969)
García Lorca, Federico: Cikánské romance (Romancero gitano; BB, Praha, SNKLHU 1956; Praha, SNKLU 1962)
García Lorca, Federico: Čarokrásná ševcová (La zapatera prodigiosa; D, Praha, Dilia 1958; in: Dramata, Praha, SNKLHU 1958)
García Lorca, Federico: Dům Doni Bernardy (Casa de Bernarda Alba; D, Praha, Dilia 1961; in: Dramata a próza, Praha, SNKLU 1962)
García Lorca, Federico: Krvavá svatba (Bodas de sangre; D, Praha, Dilia 1957; in: Dramata, Praha, SNKLHU 1958)
García Lorca, Feredico: Lyrika (VB [z Obras completas / Poeta en Nueva York; VB, Praha, SNKLHU 1959)
García Lorca, Federico: Mariana Pinedová (Mariana Pineda; D, Praha, Dilia 1957; in: Dramata, Praha, SNKLHU 1958)
García Lorca, Federico: Neprovdaná paní Rosita neboli Mluva květů (Dona Rosita la soltera o El lenguaje de las Flores; D, Praha, Dilia 1957; in: Dramata a próza, Praha, SNKLU 1962)
García Lorca, Federico: Písně na andaluskou notu (VB [Poema del cante jondo / Canciones / Primeras canciones], Praha, Mladá fronta 1961)
García Lorca, Federico: Pláňka (Yerma; D, Praha, Dilia 1958; in: Dramata, Praha, SNKLHU 1958)
García Lorca, Federico: V zahradě jsou s láskou svou Don Perlimplín s Belisou (Amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín; D, Praha, Dilia, 1961; in: Dramata a próza, Praha, SNKLU 1962)
García Lorca, Federico: Zelený vítr (VB, Praha, Československý spisovatel 1969)
Guillén, Nicolás: Antilské elegie (Elegías antillanas; BB, Praha, SNKLHU 1957)
Guillén, Nicolás: Písně a elegie (Canciones y elegías; BB, Praha, Mladá fronta 1958)
Chabás, Juan: Dějiny španělské literatury (Nueva y manual historia de la literatura española; LF, Praha, SNKLHU 1960)
Lope de Vega: Svůdná Fenisa (El azuelo de Fenisa; D, Praha, Orbis 1964)
Neruda, Pablo: Dvacet básní o lásce a jedna píseň ze zoufalství (Veinte poemas de amor y una canción desesperada; BB, Praha, SNKLU 1964)
Otero, Blas de: Režný vítr (VB [Pido la paz y la palabra / En Castellano], Praha, SNKLHU 1960)
Paz, Octavio: Na břehu světa (VB [z Libertad bajo palabra / Obra poética / A la orilla del mundo], Praha, SNKLU 1966)
Španělské romance (VB, Praha, edice Blok 1938, + František Nechvátal, Jiří Taufer)
Španělsko, tobě (VB, Praha, Mladá fronta 1960)
Ty uvězněný strome (VB, Praha, Československý spisovatel 1964)
Z tvé číše, Ameriko (VB [latinskoamerická poezie], Praha, Československý spisovatel 1962)
Zalmea, Jorge: Velký Burundun Burunda zemřel (El gran Burundun Burunda ha muerto; báseň v próze, Praha, SNKLU 1963)