Černík Artuš

Černík Artuš* 26. 7. 1900 Vyšehněvice (u Pardubic)
† 25. 12. 1953 Praha

literární, divadelní a filmový kritik, básník, překladatel z němčiny, francouzštiny a angličtiny

Po maturitě (1919) studoval na právnické fakultě v Praze a Brně (absolvoval 1924). V letech 1921-22 byl kulturním redaktorem brněnského deníku Rovnost, s nímž externě spolupracoval až do 1926. Po roce 1923, kdy absolvoval železniční školu, byl zaměstnán jako železnièní úředník ve Slatině u Brna a Rájci u Blanska. Od 1926 působil v Praze jako redaktor Československé tiskové kanceláře. 1945-47 byl filmovým dramaturgem, 1947-51 předsedou filmové dovozní komise. Po 1951 se stal vedoucím studijního oddělení Československého Filmového ústavu. Byl jedním z teoretiků poetismu, spoluzakladatelem skupiny Devětsil a na počátku 20. let patřil k jeho nejaktivnějším příslušníkům. Množství jeho básní i teoretických prací zůstalo rozptýleno v dobovém tisku (Rovnost, revue Červen, Pásmo aj.). Překládal z angličtiny, francouzštiny a němčiny, většina jeho překladů vyšla však pouze časopisecky. Jeho literární pozůstalost je uložena v Památníku národního písemnictví (soupis zpracovaný M. Jankovičem vyšel tiskem 1972).

Překlady z angličtiny

O'Flaherty, Liam: Hollywoodský hřbitov (Hollywood Cemetery; R, Praha, Jos. R. Vilímek 1936, + A. J. Urban)