Čermák Jan

Čermák Jan* 8. 7. 1962 Praha

překladatel z angličtiny a finštiny

Po maturitě (roku 1980) na Gymnáziu U libeňského zámku, Praha 8 studoval v letech 1980-85 obor angličtina-finština-čeština na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (PhDr. 1985, CSc. 1994). Od roku 1986 působí na katedře (nyní ústavu) anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy jako odborný asistent; zabývá se historickým vývojem angličtiny a literaturou anglického středověku. Překládá z moderní, staré a střední angličtiny a z finštiny. Je synem překladatele Josefa Čermáka (*1928).

Překlady z angličtiny

Beowulf (Beowulf; B [anglosaský epos s úvodní studií a poznámkovým aparátem], Praha, Torst 2001)
Bierce, Ambrose (Gwinett): Pohřeb Johna Mortonsona (John Mortonson's Funeral; P, in: Komu se to dostane do rukou. Podivuhodné příběhy z Ameriky 19. století,Praha, Odeon 1992)
Bierce, Ambrose (Gwinett): Zlý zápas (A Tough Tussle; P, in: Komu se to dostane do rukou. Podivuhodné příběhy z Ameriky 19. století, Praha, Odeon 1992)
Morey, Walter (Nelson): Divoké vody (Angry Waters; R, Praha, Albatros 1989)
Tolkien, John R. R.: O pohádkách (On Fairy-Tales; E, Praha, Winston Smith 1992; in: Příběhy z čarovné říše, Praha, Mladá fronta 1997)

Překlady z finštiny

Haavikko, Paavo: Pár bílých kamenů (VB, Světová literatura, 2/1989)
Pennanen /Pennanenová/, Eila: Dítě ze sna (Unilapsi; P, in: Pět finských novel, Odeon, Praha 1988)