Čep Jan

Čep Jan* 31. 12. 1902 Myslechovice (u Litovle)
† 25. 1. 1974 Paris (Paříž, Francie)

spisovatel a esejista, překladatel z angličtiny, francouzštiny, italštiny, němčiny a španělštiny

Bratr překladatele Václava Čepa. Po maturitě (1922) na gymnáziu v Litovli studoval do 1926 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy češtinu, francouzštinu a angličtinu, ale studia nedokončil a stal se spisovatelem z povolání. Externě spolupracoval jako lektor s nakladatelstvím Melantrich, Symposion a Vyšehrad. Často pobýval v zahraničí, především ve Francii, kam se také v srpnu 1948 uchýlil do emigrace a kde pak žil až do své smrti (s výjimkou let 1951-55, kdy pracoval pro rozhlasovou stanici Svobodná Evropa v Mnichově). Čepova beletristická tvorba je tematicky zaměřena na osudy příslušníků inteligence hledající jistotu v návratu do rodného kraje, z hlediska formy pak na povídku (soubory Zeměžluč, 1931, Letnice, 1932, Děravý plášť, 1934, Modrá a zlatá, 1938, Tvář pod pavučinou, 1941, Polní tráva, 1946). V emigraci pak psal a vydával hlavně eseje - O lidský svět (Roma 1953), Samomluvy a rozhovory (Lund, 1959), Poutník na zemi (Roma, 1965). Překladům se intenzivně věnoval především ve 20. a 30. letech, některé vyšly těsně po roce 1945 a na sklonku 60. let v dalších vydáních.

Překlady z angličtiny

Galsworthy, John: Silnější než smrt (Beyond; R, Praha, Melantrich 1948, + Bohuslav Rovenský [2., 3., 4. část], [Jan Čep 1. část])
Marshall, Bruce: Plná slávy (All Glorious Within; R, Praha, Katolický literární klub 1948, jako Hana Šnajdrová; Praha, Vyšehrad 1948, jako Hana Šnajdrová)
Stevenson, Robert Louis: Podivný případ dr. Jekylla a pana Hyda (The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde; N, Praha 1940)
Stevenson, Robert Louis: Černý šíp (The Black Arrow; R, Praha, B. Stýblo 1947)
Stevenson, Robert Louis: Poklad na ostrově (Treasure Island; R, Praha 1930)

Překlady z francouzštiny

Bernanos, Georges: Deník venkovského faráře (Journal dun curé de campagne; R, Praha, Vyšehrad 1969, + Václav Čep)
Claudel, Paul: Svaté obrázky české (Roma 1958)
Pourrat, Henri: Kašpar z hor (Vaillances farces et gentillesses de Gaspard des Montagnes; R, Praha, Vyšehrad 1969, + Václav Čep)

Překlady z italštiny

Gamelli, Augustino: Františkánské poselství světu (Il francescanesimo; o řádu, Praha, Ladislav Kuncíř 1948, + M. Weirich)

Překlady z němčiny

Grogger /Groggerová/, Paula: Brána na Grimmingu (Grimmingtor; R, Praha, Jos. R. Vilímek 1941, + Karel Dvořák)
Mörike, Eduard: Mozartova cesta do Prahy (Mozart auf der Reise nach Prag; N, 1932, + Jan Zahradníček)
Waggerl, Karl Heinrich: Chléb (Brot; R, 1943, jako Josef Bříza)

Překlady ze španělštiny

Alegría, Ciro: Zlatý had (La serpiente de oro; R, 1941)
Gallegos, Rómulo: Doňa Barbara (Doña Barbara; R, 1936)