Čapek Jan Blahoslav

Čapek Jan Blahoslav* 6. 11. 1903 Třebechovice pod Orebem
† 10. 9. 1982 Praha

literární vědec, spisovatel a kulturní publicista, překladatel z angličtiny a latiny

Pocházel z rodiny českobratrského faráře. Navštěvoval gymnázium v Pardubicích a Hradci Králové, maturoval 1923 v Rychnově nad Kněžnou. 1927 ukončil studia češtiny a angličtiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a získal titul PhDr. Krátce (1928-29) pracoval jako knihovník, 1930-36 redigoval časopis Kostnické jiskry, 1935-39 a 1945 byl tajemníkem Extenzí vysokých škol, 1938-39 úředníkem Ministerstva zahraničí. 1930-39 přednášel literaturu na Husově fakultě, 1939 a 1945 na Vysoké škole obchodní a 1941-42 na konzervatoři v Praze. 1934 se habilitoval a od 1945 byl profesorem české literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Od 1959 byl zaměstnán v Památníku národního písemnictví, později v Ústavu pro dějiny Univerzity Karlovy. Na Filozofickou fakultu se vrátil 1968 a působil zde do 1971, kdy odešel do důchodu. V odborných pracech se zabýval hlavně starší českou literaturou, věnoval se zejména reformaci (J. A. Komenský) a oživení protestantismu na přelomu 18. a 19. století (Československá literatura toleranční 1781-1861, 2 svazky, 1933), národnímu obrození, ale i své současnosti (Zápas o svobodu v zrcadle československé literatury, 1938, Profil české poezie a prózy od roku 1918, 1947). Vlastní uměleckou tvorbu reprezentují verše z mládí (Boj o milost, 1931) a novela z pobělohorského období Za jazyk přibitý (1970). Překládal z latiny především díla humanistů a z angličtiny. Část překladatelského díla spadá do období před rokem 1945.

Překlady z angličtiny

Lindsay, (Nicholas) Vachel: Abraham Lincoln vychází o půlnoci (Abraham Lincoln Walks at Midnight; B, Náboženská revue církve československé, 6/1965)
Poe, Edgar Allan: Havran (The Raven; B, in: Havran. Šestnáct českých překladů, Praha, Odeon 1985)

Překlady z bengálštiny

Vandé mátaram (B, Nový Orient, 3/1956, + Ivo Fišer)

Překlady z latiny

Lyra Kampanova. Výbor z žalmů a ód mistra Kampana (VB, Praha, Evropský literární klub 1942)
Vavřinec z Březové: Píseň o vítězství u Domažlic. Píseň přeslavné koruny české za vítězství, jehož se jí z nebe dostalo u Rýzmberka a Domažlic Vavřinec z Březové (Carmen insignis Corone Bohemia pro tropheo sibi divinitus concesso circa Ryzmberg et Domazlicz; B, Praha, Orbis 1951; in: Husitská kronika, Praha, Svoboda 1979)