Calda Miloš

Calda Miloš* 1943

překladatel z angličtiny

(Překládá z angličtiny především prózu a díla s filozofickým zaměřením. Odbornou literaturu překládá rovněž z češtiny do angličtiny.)

Překlady z angličtiny

Anderson, Poul (William): Nejdelší plavba (The Longest Voyage; P, in: Vlak do pekla, Praha, Albatros 1983)
Brewer, Duncan - Clark, John - Horton, Casey: Planeta tajuplných světů (Strange worlds amazing places; LF, Praha, Reader's Digest Výběr 1997, + Jan Čermák, Jiří Hrubý)
Gilson, Etienne: Bůh a filosofie (God and philosophy; LF, Praha, Oikúmené 1994)
Heinlein, Robert A(nson): ...postavil si domeček, v tom domečku... (And He Built a Crooked House; P, in: Vlak do pekla, Praha, Albatros 1976)
Chomsky, Noam: Perspektivy moci (VE, Praha, Karolinum 1998)
Innes, Hammond: Zlatá šachta (Golden Soak; Praha, Svoboda 1985)
Kaufman, Joe: Proč a jak (Joe Kaufman's What Makes It Go? What Makes It Work? What Makes It Fly? What Makes It Float?; FF, Praha, Albatros 1981; rozšířené Praha, Albatros 1995)
Kissinger, Henry A(lfred): Umění diplomacie (Diplomacy; LF, Praha, Prostor 1996; opravené vydání Praha, Prostor 1997)
Leonard, Frank: Schránka 100 (Box 100; Praha, Svoboda 1988)
Lodge, David: Pěkná práce (Nice Work; R, Praha, Svoboda-Libertas 1993)
McLuhan, Marshall: Jak rozumět médiím (Understanding Media. The Extension of Man; EE, Praha, Odeon 1991)
Popper, Karl Raimund, Sir: Otevřená společnost a její nepřátelé (The open society and its enemies; LF, Praha, Oikúmené 1994)
Reich, Robert B.: Dílo národů (The Work of Nations; LF, Praha, Prostor [1995])
Rodinná encyklopedie světových dějin (Family encyclopedia of world history; LF, Praha, Reader's Digest Výběr 2000)
Tolstoj, Nikolaj: Oběti Jalty (Victims of Yalta; LF, Praha, Elka Press 1998)
Warren, Austin - Wellek, René: Teorie literatury (Theory of Literature; LF, Olomouc, Votobia 1996)
Wellek, René - Warren, Austin: Teorie literatury (Theory of literature; LF, Olomouc, Votobia 1996)
West, Morris L(anglo): Cassidy (Cassidy; Praha, Svoboda 1991)