Budín Stanislav

Budín Stanislav* 23. 3. 1903 Kamenec-Podoľskij (Ukrajina)
† 12. 8. 1979 Dačice (u Jindřichova Hradce)

publicista a spisovatel, překladatel z angličtiny, němčiny a ruštiny

Původním jménem Benzion Bať. 1913-19 studoval gymnázium v rodišti, maturoval 1922 ve Varšavě a krátce pracoval jako účetní ve Lvově. Od 1923 studoval na Českém vysokém učení technickém v Praze, 1930 získal diplom inženýra elektrotechnika. 1930-33 pracoval v propagačním oddělení Ústředního výboru Komunistické strany Československa, 1934-36 byl šéfredaktorem Rudého práva, 1937-39 redaktorem časopisu Radiojournal. 1939 emigroval do USA, kde 1940-45 redigoval Newyorské listy a krátce nato časopis Overseas News Agency v New Yorku. 1946 se vrátil do Československa a stal se redaktorem Kulturní politiky. 1947-49 byl šéfredaktorem tiskové agentury Pragopress při Ministerstvu informací, současně 1948-49 přednášel zahraniční politiku na Vysoké škole politické a sociální v Praze a vedl rubriku zahraniční politiky v Lidových novinách. 1950-53 byl zaměstnán ve výstřižkovém archivu Československé tiskové kanceláře, 1953-66 v Novinářském studijním ústavu, 1966-68 působil v redakci časopisu Reportér. V rozsáhlé novinářské tvorbě se věnoval problematice komunistického hnutí, protifašistickému odboji a po 1945 otázkám mezinárodní politiky (1947-69 spolupracoval s Československým rozhlasem na relacích o zahraniční politice). Autor odborných studií (Karel Havlíček Borovský, 1954, Jan Neruda a jeho doba, 1960) a beletrizovaných potrétů významných osobností (F. D. Roosevelt, 1965, o W. Churchillovi Jistý pán z admirality, 1967, Dynastie Kennedyů, 1969). Část překladatelského díla spadá do období před rokem 1945.

Překlady z angličtiny

Cusack /Cusacková/, Ellen Dymphna: Nedovol mi odejít (Say Not to Death; Praha, Mladá fronta 1961, + Hana Budínová)
McKenney, Ruth: Příběh Jaka Homa (Jake Home; R, Praha, Svoboda 1949, + František Lebenhart)
Nevins, Allan - Commager, Henry Steele: Dějiny USA (Pocket History of the United States; LF, Praha, Melantrich 1947)

Překlady z němčiny

Marx, Karl: 18. brumaire Louis Bonaparta (Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte; LF, ..... 1932)

Překlady z ruštiny

Novikov, Ivan Alexejevič: Puškin ve vsi Michajlovské (Puškin v Michajlovskom; R [životopisný], Praha, Evropský literární klub 1937, + Josef Hora)
Ivanov, Vsevolod Vjačeslavovič: Setkání s Gorkým (Vstreči s Maksimom Gorkim; LF, Praha, Mladá fronta 1949)