Brett Vladimír

Brett Vladimír* 8. 11. 1921 Křížová (u Chotěboře)
† 3. 12. 1997 Praha

literární historik a kritik, editor, překladatel z francouzštiny

Během 2. světové války pracoval v dělnických profesích. Od 1945 studoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, absolvoval 1949 (PhDr.). Od téhož roku působil na katedře romanistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy jako asistent, později odborný asistent a tajemník katedry. 1952-55 byl tajemníkem katedry pro moderní filologii a vědeckým pracovníkem Československé akademie věd, 1955 se stal vedoucím oddělení západoevropských a severoamerických literatur Ústavu jazyka a literatury Československé akademie věd, 1958 získal titul CSc., 1961 se stal docentem a 1967 získal titul DrSc. Spoluautor učebnic francouzské literatury, autor odborných studií a knih z dějin francouzské literatury, např. Kapitoly z dějin francouzské literatury od Komuny do dneška (1953), Henri Barbusse a ohlas jeho díla a činnosti u nás (1955), monografie Victor Hugo, bojovník za demokracii, svobodu a trvalý mír (1953), Molière (1967). V českém i zahraničním tisku uveřejnil asi 400 studií, článků a recenzí o francouzské, belgické a české literatuře, české překlady francouzské poezie a překlady české poezie do francouzštiny i vlastní básně. Odborné příspěvky publikoval v časopisech Dějiny a současnost, Časopis pro moderní filologii, Česká literatura, Světová literatura, Philologica Pragensia, Literární měsíčník. Překládal z francouzštiny, dramata, poezii i prózu.

Překlady z francouzštiny

Ayguesparse, Albert: Náš stín nás předchází (Notre ombre nous précède; R, Praha, Svobodné slovo 1966, jako V.Volan)
Ayguesparse, Albert: Neposlušní (Les Mal-pensants; R, Praha, Odeon 1987)
Ayguesparse, Albert: Zlý věk (Le mauvais âge; R, Praha, Melantrich 1974)
Barbusse, Henri: Jasno (Clarté; R, Praha, Mladá fronta 1950)
Hlasy básníků francouzského jazyka. 1902-1980 (VB, Praha, Melantrich 1982)
Chevalier, Gabriel: Mlhobřehy (Brumerives; R, Praha, Melantrich 1988)
Molière: Hry. I (Oeuvres complètes; VD, Praha, SNKLHU 1953)
Molière: Hry. II (Oeuvres complètes; VD, Praha, SNKLHU 1954)
Molière: Hry. III (Oeuvres complètes; VD, Praha, SNKLHU 1955)
Molière: Hry. IV (Oeuvres complètes; VD, Praha, SNKLHU 1956)
Prévert, Jacques: Lvíček (Le petit lion; P, Světová literatura, 6/1979)
Rochefort, Benjamin: Bláznivá dobrodružství Fanfána Tulipána (e mille et une folies de Fanfan la Tulipe; R, Praha, Melantrich 1986)
Verne, Jules: Den amerického novináře roku 2889 (La Journée d'un journaliste américain en 2889; R, Praha, Onyx 1991)