Borotová Lucie

Borotová Lucie* 27. 3. 1956 Praha

sinoložka, překladatelka z čínštiny

Provdaná Olivová. V roce 1980 absolvovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy obor dějepis - čínština s rozšířením o obor italština. Roku 1988 získala titul Master of Arts na University of California, Berkeley, v oboru čínská literatura. V témže roce získala doktorát na Univerzitě Karlově v oboru dějiny a kultury zemí Asie a Afriky. Strávila několik let v Číně (1981-85, 1992) a na Tchaj-wanu (1989-90, 1997). Od 1991 působí jako odborná asistentka v Ústavu Dálného východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde vyučuje dějinám Číny a moderní i klasické čínštině, 1993-94 přednášela též na Univerzitě Palackého v Olomouci (dějiny Číny). V letech 1993-95 působila jako kurátorka ve Sbírce mimoevropského umění Národní galerie v Praze. Překlady z čínštiny, zejména prozaické, publikuje časopisecky.

Překlady z čínštiny

Buddhův výklad o zkáze dharmy (buddhistická sútra, Nový Orient, 1/1995)
Pchu Sung-ling: Princezna ze Západního jezera (P, Nový Orient, 9/1995)
Pocta básníku Su Tung-pcho (oslavné nápisy na kaligrafickém svitku, Nový Orient, 8/1995)
Wang Ceng-čchi: Máslové koláčky (P, Nový Orient, 5/1993)
Wang Ceng-čchi: Svěcení (P, Nový Orient, 6-8/1993)