Borek Vlastimil

Borek Vlastimil* 23. 12. 1886 Praha
† 21. 12. 1952 Praha

novinář, politik, překladatel z ruštiny, okrajově z francouzštiny a španělštiny

Vystudoval strojní inženýrství na technice v Praze, od studentských dob se však věnoval převážně kulturně-politické činnosti. Patřil k aktivistům anarchokomunistického antiklerikálního a antimilitaristického hnutí, 1910-12 byl za tyto aktivity vězněn, 1914-17 internován. Jako člen národně sociální strany byl 1918-23 šéfredaktorem Českého slova, po vstupu do Komunistické strany Československa (1925) působil v redakcích tiskovin této strany (Rudé právo). Pracoval v organizacích a institucích orientovaných na SSSR (1924-39 ve Společnosti pro kulturní a hospodářské sblížení s novým Ruskem). Od počátku 30. let stále intenzivněji překládal a doporučoval k vydání reprezentativní díla soudobé sovětské umělecké literatury. Roku 1938 sestavil sborník Dokumentů k otázce spojenectví se SSSR s celým textem spojenecké smlouvy. Za války pobýval v SSSR, kde se na objednávku české redakce moskevského Nakladatelství zahraničních dělníků podílel na překladech marxistických teoretiků, stručných dějin Komunistické strany Sovětského svazu i aktuální politické publicistiky, přispíval do Československých listů, psal reportáže z fronty, byl redaktorem českého vysílání moskevského rozhlasu a od 1942 tiskovým referentem československého velvyslanectví. Po návratu do vlasti se stal 1949 náměstkem ministra zahraničí V. Clementise, jehož odsouzení a poprava v prosinci 1952 předčasně ukončily i Borkův život. Do historie českého překladu se zapsal především jako prvoobjevitel a literárně kultivovaný tlumočník několika kmenových představitelů tzv. hlavního proudu sovětské prózy 20. a 30. let, zobrazujících dramatické děje ruské občanské války i první tzv. budovatelské pětiletky (V. G. Lidin, V. Katajev, B. Jasenskij, J. I. Janovskij, K. G. Paustovskij, M. Gorkij). Po 1945 se pak (s výjimkou již nežádoucího Lidina a Erenburga) tyto Borkem přeložené tituly objevovaly v reedicích nově zakládaných nakladatelství (např. Svoboda navázala na edici Fromkova Odeonu Spisovatelé v předválečném Sovětském svazu, na níž se Borek podílel nejen jako kmenový překladatel, ale i jako spoluzakladatel, lektor a spolueditor). Stěžejním překladem V. Borka zůstává podnes jediná česká verze Šolochovova Tichého Donu, jehož 4 svazky postupně (ve stopách autora) překládal od počátku 30. let; pro 1. úplné vydání po válce překlad narychlo dokončil František Musil. Borkovy okrajové překlady z francouzštiny a španělštiny se převážně týkaly teorie a praxe anarchismu a španělské revoluce.

Překlady z francouzštiny

Reclus, Jean Jacques Élisée: Evoluce a revoluce (Praha, Dr. B. Vrbenský a Inž. V. Borek [1935?])

Překlady z ruštiny

Gorkij, Maxim: Matka (Mat; R, Praha, 1937, Praha, SNKLHU 1955; 14.vyd 1970; Praha, Odeon 1978)
Janovskyj, Jurij Ivanovič: Jezdci (Veršnyky; R, Praha, Odeon, Jan Fromek 1936; Praha, Svět sovětů 1954; Praha, SNKLU 1963)
Jasenskij, Bruno: Člověk mění kůži (Čelovek menjajet kožu; R, Praha, Odeon Jan Fronek 1935; Praha, Mladá fronta 1960; Praha, SNKLU 1961; Praha, Svoboda 1971)
Katajev, Valentin Petrovič: Vpřed! (Vremja, vperjod!; R, Praha, Odeon Jan Fronek 1934; Praha, Mladá fronta 1949; Praha, Práce 1972; Praha, 1973)
Lidin, Vladimir Germanovič: Odpadlík (Otstupnik; R, Praha-Karlín, K. Borecký 1929; in: Odpadlík / Noc odplaty Praha, 1968)
Paustovskij, Konstantin Georgijevič: Kolchida (Kolchida; N, Praha, Odeon Jan Fronek 1936; Praha, Odeon 1946; Praha, SNKLHU 1953)
Šolochov, Michail: Tichý Don (Tichij Don; R [4 svazky], Karel Borecký 1930/31 [1. svazek], 1931 [2. svazek], 1934 [3. svazek]; Praha, Karel Borecký 1935 [1. svazek]; Praha, Sfinx, Bohumil Janda 1935 [1., 2., 3. svazek]; Praha, Svoboda 1945 [1., 2., 3., 4. svazek], + František Musil [4. svazek]; Praha, Svoboda 1947 [1., 2., 3., 4.], + František Musil [4. svazek]; Praha, Svoboda 1949 [1., 2., 3., 4.], + František Musil [4. svazek]; Praha, Svoboda 1950 [1.2., 3.4.], + František Musil [4. svazek]; Praha, Svoboda 1951 [1.2., 3.4.], + František Musil [4. svazek]; Praha, Družstevní práce 1952 [1-2., 3.4.], + František Musil [4. svazek]; Praha, SNKLHU 1953 [1.2., 3.4.], + František Musil [4. svazek]; Praha, SNKLHU 1954 [1.2., 3.4.], + František Musil [4. svazek]; Praha, Svět sovětů 1958 [1.2., 34.], + František Musil [4. svazek]; Praha, Svět sovětů 1960 [1.2., 34.], + František Musil [4. svazek]; Praha, SNKLU 1965 [1.2., 3.4.], + František Musil [4. svazek]; Praha, Naše vojsko 1967 [1.-2., 3.-4.], + František Musil [4. svazek]; Praha, Odeon 1973 [1.2., 3.4.], + František Musil [4. svazek]; Praha, Odeon 1979 [1., 2., 3., 4. svazek], , + František Musil [4. svazek])

Překlady z španělštiny

Arconada, César: Rozdělení půdy (Reparto de tierras; próza, Praha, Jan Fromek 1936; Praha, Melantrich 1950)