Bláhová Alena

Bláhová Alena* 21. 8. 1954 Praha

překladatelka z francouzštiny a němčiny

Po maturitě (1973) na gymnáziu v Praze, Štěpánské ulici navštěvovala pomaturitní kurzy jazyků, v 70. letech pracovala mj. ve Státním židovském muzeu, později jako lektorka jazyků. Od roku 1980 byla v domácnosti, překládala pro různé samizdatové edice (Alef). Od roku 1990 je překladatelkou a publicistkou ve svobodném povolání, od začátku 90. let pracuje jako redaktorka Revolver Revue. Kromě knižních překladů publikovala své články, recenze a překlady mj. v Literárních novinách, Respektu, Věstníku židovských náboženských obcí Roš Chodeš, Židovské ročence, v časopise Souvislosti a dalších periodikách. Překládá z francouzštiny a němčiny.

Překlady z francouzštiny

Chouraqui, André: Dějiny judaismu (Histoire du judaïsme; odborná literatura, Praha, Victoria Publishing 1995)
Neher, André: Studna exilu (Le puits de l'exil; odborná literatura, Praha, Sefer 1993)
Péguy, Charles: Eseje (VE, Olomouc, Votobia 1993, + Jan Sokol)
Wiesel, Elie: Bible. Postavy a příběhy (Célébration biblique; EE, Praha, Sefer 1994)
Wiesel, Elie: Noc (La Nuit; N, Praha, Sefer 1999)
Wiesel, Elie: Příběhy o naději (Célébration prophetique; EE, , Praha, Portál 2001)
Wiesel, Elie: Svět chasidů. Portréty a legendy (Célébration hassidique; EE, Praha, Sefer 1996)
Wiesel, Elie: Talmud. Portréty a legendy (Célebration talmudique; EE, Praha, Sefer 1993)
Wiesel, Elie - Saint Cheron, Michael de: Zlo a exil (Le mal et l'exil; rozhovor, Praha, Portál 2000)

Překlady z němčiny

Andreas-Salomé, Lou: Friedrich Nietzsche ve svých dílech (Friedrich Nietzsche in seinen Werken; LF, Praha, Torst 1996)
Andreas-Salomé, Lou: Rainer Maria Rilke (Rainer Maria Rilke; LF, Praha, Torst 1995)
Buber, Martin: Chasidská vyprávění (Die Erzählungen der Chassidim; duchovní literatura, Praha, Kalich 1990)
Buber, Martin: Názory (Einsichten; EE, Praha, Nakladatelství Franze Kafky 1997)
Buber, Martin: Život chasidů (Das Leben der Chassidim; duchovní literatura, Praha, ArborVitae 1994)
Drewermann, Eugen: O nesmrtelnosti zvířat (Über die Unsterblichkeit der Tiere; LF, Košice, Knižná dielňa Timotej 1998)
Elias, Norbert: O osamělosti umírajících (Über die Einsamkeit der Sterbenden; E, Praha, Nakladatelství Franze Kafky 1998)
Hackl, Erich: Loučení se Sidonií (Abschied von Sidonie; N, Praha, Argo 2001)
Hamann /Hamannová/ Brigitte: Hitlerova Vídeň (Hitlers Wien; LF, Praha, Prostor 1999)
Chan Šan: Básně z Ledové hory (Gedichte vom Kalten Berg; BB, Praha, DharmaGaia 1996, + Olga Lomová)
Jungk, Peter Stephan: Franz Werfel, příběh života (Franz Werfel, eine Biographie; LF, Praha, Sefer 1997)
Klee, Paul: Vzpomínky, deníky, esej (Erinnerungen, Tagebücher, Essay; LF + E, Praha, ArborVitae 2000)
Kohlenberger, Helmut: Dopisy o Německu - Briefe über Deutschland (dvojjazyčné vydání, LF, Praha, Institut pro středoevropskou kulturu a politiku 1996)
Kokoschka, Oskar: Můj život (Mein Leben; LF, Brno, Atlantis 2000)
Lasker-Schüler /Lasker-Schülerová/, Else: Moje zázraky (Meine Wunder; BB, Praha, Torst 1993)
Lasker-Schüler /Lasker-Schülerová/, Else: Můj modrý klavír (Mein blaues Klavier; BB, Praha, Sefer 1995)
Leppin, Paul: Severinova cesta do temnot (Severins Gang in die Finsternis; N, Praha, Concordia 1992)
Miller /Millerová/, Alice: Dětství je drama (Das Drama des begabten Kindes; LF, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 1996)
Nádherná, Sidonie: Kronika Vrchotových Janovic (Chronik; LF, Praha, Dauphin - ArborVitae 1998)
Prater, Donald A. : Jako znějící sklo. Biografie R. M. Rilka (Wie ein klingendes Glas. Biographie Rainer Maria Rilkes; LF, Praha, Nakladatelství Franze Kafky 2000 [překlad z angličtiny, francouzštiny a němčiny])
Rilke, Rainer Maria: Dopisy o Cézannovi (Briefe über Cézanne; LF, Praha, ArborVitae 1998)
Rilke. Evropský básník z Prahy. Sborník příspěvků z mezinárodní konference (Beiträge zur der Rilke-Konferenz, die im Jahre 1995 im Goethe Institut in Prag stattfand; LF, Praha, Goethe Institut 1997)
Rilke, Rainer Maria - Andreas-Salomé, Lou: Korespondence 1897-1926 (Praha, Aula 1997)
Shashar, Michael - Leibowitz, Jeshajahu: Rozhovory o Bohu a o světě (Gespräche über Gott und die Welt; rozhovor, Praha, Sefer 1996)
Schiller, Friedrich: Marie Stuartovna (Maria Stuart; D, premiéra Praha, Národní divadlo 2000)
Schlemmer, Oskar: Dopisy deníky texty, reálná (?) utopie (Briefe Tagebücher Texte, eine reale (?) Utopie; LF, EE, Praha, ArborVitae 2000, + Miloslava Neumannová)
Scholem, Gershom: Davidova hvězda (Judaika, eine Auswahl; LF, Praha, Nakladatelství Franze Kafky 1994; Praha, Nakladatelství Franze Kafky 1997)
Thurn-Taxis /Thurn-Taxisová/, Marie: Rainer Maria Rilke v mých vzpomínkách (Rainer Maria Rilke; LF, Praha, ArborVitae 1997)
Wagner /Wagnerová/ Alena: Milena Jesenská (Milena Jesenská; LF, Praha, Prostor 1996)
Wichner, Ernest - Wiesner, Herbert: Pražská německá literatura od expresionismu po exil a pronásledování (Prager deutsche Literatur, Ausstellungskatalog; katalog k výstavě, Praha, Aula 1995)