Binková Simona

Binková Simona* 20. 8. 1957 Praha

historička zemí Iberského poloostrova a Latinské Ameriky, překladatelka ze španělštiny

Maturovala 1977 na gymnáziu s rozšířeným vyučováním moderních jazyků v Praze, 1977-83 studovala španělštinu a češtinu (a 1979-86 portugalštinu) na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, 1981-82 absolvovala roční studijní pobyt v Mexiku; 1983 získala titul PhDr., 1991 CSc; od 1991 působí jako odborný asistent ve Středisku ibero-amerických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde přednáší koloniální dějiny Latinské Ameriky a dějiny Portugalska a Brazílie. Je vedoucí redaktorkou ročenky Ibero-Americana Pragensia vydávané ve španělštině. Vedle autorství a spoluautorství řady odborných studií doprovodila doslovem cizí překlady z portugalštiny (Rui Rasquilho - Jorge Barros, Portugalsko a moře. Cesty za objevy, Brno 1999; Hans Staden, Dvě cesty do Brazílie, 2000; Pero Vaz de Caminha, Dopis králi Manuelovi o nalezení Brazílie, 2000) a tyto překlady také lektorovala. K vydání připravila (s Josefem Polišenským) výbor cestopisné literatury Česká touha cestovatelská (1989). Ze španělštiny, (případně z jiných jazyků) překládá především historickou odbornou literaturu a literaturu faktu, do španělštiny odbornou literaturu s historickou tematikou, např. z latiny a češtiny historiografické dílo z počátku 18. století Neumann, Joseph: Historia de las Sublevaciones Indias en la Tarahumara, introducción y edición Bohumír Roedl (Historia seditionum quas adversus Societatis Jesu missionarios...; Praha, Universita Karlova - Vydavatelství Karolinum UK, 1994)

Překlady ze španělštiny

Česká touha cestovatelská. Cestopisy, deníky a listy ze 17. století (výbor cestopisné literatury, Odeon, Praha 1989, překlady také z italštiny, němčiny, latiny, + další překladatelé)
Segrelles, Vicente: Zbraně, které zasáhly do vývoje lidstva, 1 - Od starší doby kamenné po novověk ([titul díla v originálu neuveden], LF, Vydavateľstvo Obzor, Bratislava 1991)
Segrelles, Vicente: Zbraně, které zasáhly do vývoje lidstva, 2 - Současná epocha ([titul díla v originálu neuveden], LF, Vydavateľstvo Obzor, Bratislava 1992)
Ubieto Arteta, Antonio - Reglá Campistol, Juan - Jover Zamora, José María - Seco Serrano, Carlos: Dějiny Španělska (Introducción a la Historia de España; odborná literatura, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 1995, + další překladatelé)