Berkopec Oton

Berkopec Oton* 6. 12. 1906 Vinica (Slovinsko)
† 15. 9. 1988 Ljubljana (Lublaň, Slovinsko)

slovinský literární historik, bibliograf, překladatel slovinské, charvátské a srbské literatury do češtiny a české do slovinštiny

Slavistická studia zahájil v Lublani a dokončil je na Univerzitě Karlově. Jako člen skupiny Novoborci vydal 1928 básnickou sbírku Pesmi (Básně), ale pak se věnoval převážně činnosti vědecké, překladatelské a publicistické. 1928-76 žil v Praze. Pracoval jako knihovník Slovanské knihovny (1928-46) a Univerzitní knihovny (1947-58). Od 1958 působil jako odborný pracovník a vedoucí retrospektivní bibliografie slavik v českém tisku v Slovanském ústavu a od 1964 v Ústavu jazyků a literatur Československé akademie věd. 1935-39 a 1945-51 byl rovněž lektorem slovinštiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, 1946-47 kulturním atašé Federativní lidové republiky Jugoslávie v Praze. S Josefem Horou uspořádal antologii moderní slovinské poezie Hvězdy nad Triglavem (1940) a s Vilémem Závadou Nové hvězdy pod Triglavem (1983), s Františkem Halasem a Vilémem Závadou přeložil a vydal dva soubory lidové epiky jižních Slovanů Zpěvy hrdinství a lásky (1954) a Jugoslávské zpěvy (1958). Z řady Berkopcových studií, otiskovaných v meziválečném období zejména v Československo-jihoslovanské revui, patří k nejvýznamnějším Slovinské písemnictví XX. století (1937), T. G. Masaryk a Jihoslované (1939) a České kulturní vlivy u Slovinců v době nejnovější (1940), z prací bibliografických Česká a slovenská literatura, divadlo, jazykozpyt a národopis v Jugoslávii. Bibliografie od r. 1800 do 1935. Knihy a časopisy (1940) a Littératures yougoslaves en Tchécoslovaquie 1945-1964 (1965). Z češtiny do slovinštiny přeložil mimo jiné díla Ivana Olbrachta, Karla Nového, Karla Čapka, Františka Langera a Vratislava Blažka.

Překlady ze slovinštiny

Bevk, France: Tonda (Tonček; P pro děti, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1958, s Mílou Mellanovou)
Cankar, Ivan: Pro blaho národa (Za narodov blagor; Praha, Orbis 1956)
Kosovel, Srečko: V malém plášti slov (VB, Praha, Odeon 1974, + Vilém Závada)
Pečjak, Vid: Ondra a 3 Marťánkové (Drejček in trije Marsovčki; R pro děti, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1963)
Perociová, Ela: Domeček z kostek (VP pro děti, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1961)
Zupančič, Beno: Chlapec a stožár (Deček jarbol; P pro děti, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1967)
Župančič, Oton: Úsvity a bouře (VB, Praha, SNKLU 1962, + Josef Hiršal, Josef Hora, Petr Kopta, Luděk Kubišta, Jarmila Urbánková, Vilém Závada)

Překlady ze srbocharvátštiny

Njegoš, Petar Petrović: Horský věnec (Gorski vijenac; dramatická B, Praha, SNKLU 1963, s Josefem Hiršalem)
Popović, Aleksandar: Knoflík z cirkusu. Velký cirkus a malý pejsek (Cirkusko dugmence. Veliki cirkus i mali pas; PP pro děti, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1966)
Stanojčić, Vojislav: Míša a drak (Miša i zmaj; P pro děti, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1966)

Překlady ze slovinštiny a srbocharvátštiny

Junácké zpěvy (Sborník lidové epiky jižních Slovanů, Praha, Naše vojsko 1958, s Františkem Halasem a Vilémem Závadou)

Překlady ze slovinštiny, srbocharvátštiny a bulharštiny

Zpěvy hrdinství a lásky (Výbor výpravných básní jižních Slovanů, Praha, Československý spisovatel 1954, s Františkem Halasem)