Beguivinová Helena

Beguivinová Helena


* 22. 12. 1951 Praha

překladatelka z francouzštiny

Rozená Vrbová. Maturovala 1970 na Střední všeobecně vzdělávací škole v Praze 6, krátce (1970-71) pracovala jako sekretářka v Ústavu československých a světových dějin Československé akademie věd. Několik let žila ve Francii. 1981-89 byla zaměstnána jako knihovnice ve Výzkumném ústavu nátěrových hmot. Od 1989 se věnuje překladatelské činnosti ve svobodném povolání. Překládá z francouzštiny.

Ocenění:
- tvůrčí odměna OP 2005 za překlad knihy Klobouk dolů
- Cena Jana Vladislava za rok 2009 (cena udílená francouzským velvyslanectvím za překlady publikované v rámci podpůrného programu F. X. Šaldy)
- Magnesia litera 2012 za překlad Francouzské suity


Překlady z francouzštiny

Keineg, Paol: Jaro červených čapek (Le Printemps des bonnets rouges; D, Praha, Dilia 1975)
Decaux, A.; Lorenzi, S.; Soria, G.: Svobodu nebo smrt (La liberté ou la mort; D, Praha, Dilia 1989)
Camus, Renaud: Král Roman (Roman Roi; R, Praha, E.W.A. Edition, 1996)
Van Gennep, Arnold: Přechodové rituály (Les rites de passage, étude systématique des rites; studie, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 1996)
Girard, René: Obětní beránek (Le Bouc émissaire; E, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 1997)
Semprun, Jorge: Psaní nebo život (L'écriture ou la vie; memoárový R, Praha, G plus G 1997)
Sullerot /Sullerotová/, Evelyne: Krize rodiny (La crise de la famille; Praha, Český spisovatel 1997)
Lipovetsky, Gilles: Éra prázdnoty (L'ère du vide. Essais sur l'individualisme contemporain; EE, Praha, Prostor 1998)
Aron, Raymond: Historie XX. století (Une histoire du XXe siècle; VE, Praha, Academia 1999, + Věra Dvořáková, Kateřina Vinšová)
Braudel, Fernand: Dynamika kapitalismu (La dynamique du capitalisme; E, Praha, Argo 1999)
Jabès, Edmond: Od knihy ke knize (výbor z básní, Praha, Sefer 1999)
Lysebeth, André van: Čtení o józe (výběr časopiseckých článků; Praga, Argo 1999)
Davy /Davyová/, Marie-Madeleine a kol.: Encyklopedie mystiky I-VI (Encyclopédie de la Mystique; Praha Argo 2000-2004, s dalšími překladateli)
Hayoun, Maurice-Ruben: Židovské osvícenství II (Les Lumières de Courdoue a Berlin; Praha, Volvox Globator 2000)
Rieupeyrout, Jean-Louis: Dějiny Navahů (Histoire des Navajos, une Saga indienne 1540-1990; Praha, Argo 2000)
Robert /Robertová/, Marthe: Sám jako Franz Kafka (Seul, comme Franz Kafka; studie; Praha, Nakladatelství Franze Kafky 2001)
Rupnik, Jacques: Dějiny Komunistické strany Československa (Histoire du parti communiste tchécoslovaque; Praha, Academia 2002)
Aron, Raymond: Opium intelektuálů (L’Opium des intellectuels; Praha, Mladá fronta 2001)
Cérésa, François: Cosetta aneb čas iluzí (Cosette ou le temps des illusions; R; Praha, Academia 2002, + Jovanka Šotolová)
Chalumeau, Jean-Luc: Přehled teorií umění (Les théories de l’art; Praha, Portál 2003)
Pennac, Daniel: Jako román (Comme un roman; Praha, Mladá fronta 2004)
Soubigou, Alain: Tomáš Garrigue Masaryk (Thomas Masaryk; Praha, Paseka 2004)
Jak si zlepšit paměť (Le grand livre de la mémoire; Praha, Reader's Digest Výběr 2005)
Rozenfarb /Rozenfarbová/, Michèle: Klobouk dolů! (Chapeau!; Praha, Havran 2005)
Schmitt, Eric-Emmanuel: Evangelium podle Piláta (L’Evangile selon Pilate; Praha, Garamond 2005, + Zora Obstová)
Fleischmann, Cyrille: I kompoty mohou snít (výbor povídek; Praha, Garamond 2006)
Lévi-Strauss, Claude: Mythologica **– Od medu k popelu (Mythologiques** - Du Miel aux cendres; Praha, Argo 2006)
Heers, Jacques: Svátky bláznů a karnevaly (Fêtes des fous et Carnavals; Praha, Argo 2006)
Cheng /Chengová/, Anne: Dějiny čínského myšlení (Histoire de la pensée chinoise; Praha, DharmaGaia 2006)
Traverso, Enzo: Trhlina v dějinách. Esej o Osvětimi a intelektuálech (L'Histoire déchirée; Praha, Academia 2006)
Lévi-Strauss, Claude: Mythologica *** - Původ stolničení (Mythologiques*** - L'Origine des manières de table; Praha, Argo 2007)
Nothomb /Nothombová/, Amélie: Milostná sabotáž (Le sabotage amoureux; Praha, Garamond 2007)
Schmitt, Jean-Claude: Svatý chrt. Guinefort, léčitel dětí ze 13. století (Le saint lévrier; Praha, Academia 2007)
Lévi-Strauss, Claude: Mythologica**** – Nahý člověk (Mythologiques**** - L'Homme nu; Praha, Argo 2008)
Meyer-Stabley, Bertrand: Skutečný život monacké kněžny Grace Kelly (La véritable Grace de Monaco; Praha Kma 2008)
Mourlevat, Jean-Claude: Zimní bitva (Le combat d'hiver; Praha, Baobab 2008)
Poklady pěti kontinentů (Trésors de Terre, joyaux de l'humanité; Praha, Reader's Digest Výběr 2008)
Grimbert, Philippe: Tajemství (Un secret; Praha, Havran 2009)
Mayer /Meyerová/, Françoise: Češi a jejich komunismus (Les Tchèques et leur communisme; Praha, Argo 2009)
Encyklopedie alternativní medicíny (Secrets des médecines alternatives; Praha, Reader's Digest Výběr 2010)
Lengyel, Lancelot: Tajemství Keltů (Le secret des Celtes; Praha, Volvox Globator 2010)
Mýty a legendy z celého světa (Fabuleux mythes et légendes du monde entier; Praha, Reader's Digest Výběr 2010)
Schmitt, Jean-Claude: Konverze Hermanna Žida (La conversion d'Hermann Le Juif; Praha, Academia 2010)
Bloch, Marc: Obrana historie aneb historik a jeho řemeslo (Apologie pour l'histoire ou Métier d'historien; Praha, Argo 2011)
Glucksmann, André: Rozprava o nenávisti (Discours de la haine; Praha, Kalich 2011)
Némirovsky /Némirovská/, Irène: Francouzská suita (Suite française; Praha a Litomyšl, Paseka 2011)
Procvičte si mozek (Cerveau tonique pour la vie; Praha, Reader's Digest Výběr 2011)
Guenassia, Jean-Michel: Klub nenapravitelných optimistů (Le club des Incorrigibles optimistes; Praha, Argo 2012)
Abraham, Jean-Pierre: Ar-men (Armen; Praha, Havran 2013)
Glucksmann, André: Hněv dítěte (Une rage d'enfant; Praha, Academia 2013)
Grimaldi, Nicolas: Nelidskost (L'Inhumain; Praha, Academia 2013)
Pastoureau, Michel: Modrá. Dějiny jedné barvy (Bleu. Histoire d'une couleur; Praha, Argo 2013)
Giesbert, Franz-Olivier: Himmlerova kuchařka (La cuisinière d'Himmler; Praha, Argo 2014)
Guenassia, Jean-Michel: Vysněný život Ernesta G. (La vie rêvée d'Ernesto G.; Praha, Argo 2014)

poslední aktualizace: 27.6.2014