Bednář Kamil

Bednář Kamil* 4. 7. 1912 Praha
† 23. 5. 1972 Mělník

básník, za jazykové spolupráce překladatel z angličtiny, běloruštiny, bulharštiny, francouzštiny, italštiny, latiny, maďarštiny, němčiny, polštiny, portugalštiny, ruštiny, slovinštiny, švédštiny, urdštiny

Maturoval 1931 reálném gymnáziu v Praze. Do první státní zkoušky studoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, potom navštěvoval šest semestrů přednášky z oborů literární věda a literární historie na Filozofické fakultě. V dokončení studií mu zabránilo uzavření vysokých škol 1939. Od té doby pracoval jako redaktor, nejprve krátce v nakladatelství Melantrich, potom u V. Petra, 1949-59 v nakladatelství Československý spisovatel. Od 1959 se věnoval pouze literární činnosti. Na přelomu 30. a 40. let dosáhl značných úspěchů spirituální lyrikou (sbírky Kámen na dlažbě, 1937, Kamenný pláč, 1939, Hladiny tůní, 1943). Souběžně se sbírkami tragické linie vznikala během války i poezie odrážející milostné souznění a rodinné štěstí. Po patetickém vyrovnání se s válečnými událostmi (sbírka Jim hostinou bylo, 1948), přibylo v Bednářově poezii epických prvků a verš se prozaizoval. K patetickému lyrismu se znovu vrátil na přelomu 60. a 70. let (sbírka Zahrada v Atlantidě, 1971, básně Nezapomenutelný čas, 1971, Závrat návratu, 1973). Především v 50. a 60. letech tvořila významnou součást Bednářova díla tvorba pro děti (sbírky Malířova zvířátka, 1961, veršovaná pohádka Labutí jezero, 1965). Bednářovy překlady jsou ponejvíce zbásněním doslovných překladů, pořízených jazykovými odborníky. Zanechal po sobě bohatý překladatelský odkaz, jehož vrcholem je přetlumočení lyriky, zejména veršů R. Jefferse. Z maďarštiny začal překládat už po polovině 30. let, plodnější období nastalo po 1949, kdy jej pro maďarskou poezii získal Ladislav Hradský a utvořili spolu ideální překladatelskou dvojici. Ve 40. letech vydal několik knih překladů L. de Camõese. Celé jedno desetiletí od roku 1958 se věnoval překladům R. Jefferse, které se staly významnou součástí jak samotné překladové literatury, zejména co do myšlenkově teoretického obohacení, tak svým novátorstvím i původní české tvorby. Na textech z němčiny, ruštiny, polštiny a angličtiny mu pomáhala jeho manželka Emílie Bednářová (*1907, rozená Jiřincová, do 1960 publikující pod příjmením Stambolieva).

Překlady z angličtiny

Bessie, Alvah: Kvalifikace (Classified; B, in: Americká literatura ve vězení, Praha, Československý spisovatel 1953)
Fast, Howard (Melvin): Nazimu Hikmetovi (To Nazim Hikmet; B, in: Americká literatura ve vězení, Praha, Československý spisovatel 1953)
Jeffers, Robinson: Básně z Jestřábí věže (VB, Praha, Československý spisovatel 1964)
Jeffers, Robinson: Cawdor (Cawdor; BB, Praha, Práce 1979)
Jeffers, Robinson: Hřebec Grošák. Silák Hungerfield (Roan Stallion - Hungerfield; VB, Praha, Mladá fronta 1960, + Emilie Jiřincová [jazyková spolupráce]; jako Hřebec Grošák. Hungerfield, Praha, Československý spisovatel 1971, + Emilie Bednářová [jazyková spolupráce])
Jeffers, Robinson: Jestřábí křik (VB, Praha, SNKHLU 1960, + Emilie Jiřincová [jazyková spolupráce])
Jeffers, Robinson: Maják v bouři (VB, Praha, Československý spisovatel 1983)
Jeffers, Robinson: Mara (Mara; BB, Praha, Československý spisovatel 1958)
Jeffers, Robinson: Medea (Medea; D, Praha, Dilia 1961; Praha, Dilia 1962)
Jeffers, Robinson: Pastýřka putující k dubnu (The Loving Shepherdess; BB, Praha, Mladá fronta 1961)
Jeffers, Robinson: Sbohem, moře (The Beginning and the End; BB, Praha, Mladá fronta 1968)
Jeffers, Robinson: Tři tanečnice (The Songs of the Dead Men to the Three Dancers; BB, Praha, Nadace Lyry Pragensis 1993)
Jeffers, Robinson: Ženy od mysu Sur (Women at Point Sur; BB, Praha, Mladá fronta 1965)
Jeffers, Robinson: Žena z Kréty (The Cretan Woman; D, Praha, Dilia 1975, překlad z pozůstalosti přehlédla, dokončila a upravila Emilie Bednářová)
Pound, Ezra: Chtěl jsem napsat ráj (výbor z různých textů: BB, EE, rozhovory, Olomouc, Votobia 1993, + Jitka Herynková, Petr Mikeš)
Shakespeare, William: Lukrécie (The Rape of Lucrece; poéma, Praha, Pragokoncert 1966)
Shakespeare, William: Venuše a Adonis (Venus et Adonis; poéma, Praha, Supraphon 1976)
Shakespeare, William: Zimní pohádka (The Winter's Tale; D, Praha, Dilia 1964)
Trumbo, Dalton: Z Veršů na rozloučenou (Trestancově ženě I-IV) (For a Convict's Wife - from Poems on Parting; B, in: Americká literatura ve vězení, Praha, Československý spisovatel 1956)

Překlady z běloruštiny

Básníci Bílé Rusi. Výbor z běloruské sovětské poesie (VB, Praha, Československý spisovatel 1955, + další překladatelé)

Překlady z bulharštiny

Vapcarov, Nikola Jonkov: Z díla (Izbrani stichotvorenija; VB, Praha, Mladá fronta 1953, + Hana Reinerová [jazyková spolupráce], [Kamil Bednář přebásnil], + další překladatelé)

Překlady z francouzštiny

Desnos, Robert: Zpěvobajky a květomluva (Chantefables et Chantefleurs; VB, Praha, Artia 1971; Praha, Aventinum 1991)

Překlady z italštiny

Leopardi, Giacomo: Poesie luny (I canti di Giacomo Leopardi; VB, Praha, SNKLHU 1959, + Karel Růžička [jazyková spolupráce])

Překlady z latiny

Med a hořec. Parafráze z latinské poezie 16. století v Čechách (VB, Praha, V. Petr 1942, + Věra Studená [=Adlová])
Legenda o svaté Kateřině (Praha, Lidová demokracie 1958)

Překlady z maďarštiny

Ady, Endre: Sám s mořem (VB, Praha, Odeon 1966, + Ladislav Hradský)
Arany, János: Zvon v pustě (VB, Praha, SNKLHU 1957, + Ladislav Hradský)
Illyés, Gyula: Jilm a vítr (VB, Praha, SNKLU 1965, + Ladislav Hradský)
József, Attila: S čistým srdcem (VB, Praha, SNKLHU 1953, + Vilém Závada, Ladislav Hradský)
Józef /Józsefová/, Jolán: Na okraji města (A város peremén; R, Praha, Československý spisovatel 1954, + Ladislav Hradský, Anna Rossová)
Madách, Imre: Tragédie člověka (Az ember tragédiája; D, Praha, SNKLHU 1960, + Ladislav Hradský)
Petőfi, Sándor: Mé písně (VB, Brno, Rovnost 1950, + další překladatelé)
Petőfi, Sándor: Básně (VB, Praha, SNKLHU 1953, + Ladislav Hradský)
Petőfi, Sándor: Bohatýr Jan (János Vitéz; epos, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1953, + Ladislav Hradský)
Petőfi, Sándor: Blesky rozhněvané i křídla motýlí (VB, Praha, Odeon 1973, +Ladislav Hradský [neuveden] )
Radnóti, Miklós: A přece se vrátím (VB, Praha, Mladá fronta 1964, + Ladislav Hradský)
Tóth, Árpád: Od srdce k srdci (VB, Praha, Mladá fronta 1961, + Ladislav Hradský)

Překlady z němčiny

Goethe, Johann Wolfgang: Básně. Západovýchodní díván (Gedichte. West-östlicher Diwan; BB, Praha, SNKLHU 1955, + Otokar Fischer, Valter Feldstein)
Goethe, Johann Wolfgang: Láskyplné písně (Goethes Werke; VB, Praha, Československý spisovatel 1955, + Karel Čechák [jazyková spolupráce]; Praha, SNKLHU 1958, + Karel Čechák [jazyková spolupráce])
Keller, Gottfried.: Básně (Gedichte; VB, in: Básně / Sedm legend / Epigram, Praha, SNKLHU 1954)

Překlady z portugalštiny

Almeida Garrett: Podloubí v Anenské ulici (O arco de Sant'Anna; R, Praha, Odeon 1970, + Zdeněk Hampl)
Alves, Antônio de Castro: Otroci (Os Escravos; BB, Praha, Československý spisovatel 1951, + Zdeněk Hampejs)
Amado, Jorge: Mulatka Gabriela (Gabriela, Cravo e Canela; R, Praha, SNKLHU 1960, + Zdeněk Hampejs; Praha, Odeon 1967, + Zdeněk Hampl; Praha, Odeon 1974, + Zdeněk Hampl; Praha, Odeon 1977, + Zdeněk Hampl)
Camões, Luis de: Lusovci (Os Lusiadas; B, Praha, SNKLHU 1958, + Zdeněk Hampejs)
Camões, Luis de: Lyrika (Rimas; VB, Praha, SNKLHU 1957, + Zdeněk Hampejs)
Camões, Luís de: Msti se mým slzám (Rimas; VB, Praha, Mladá fronta 1962, + Zdeněk Hampejs)
Camões, Luis de: Portugalské lásky. Výbor z milostné lyriky (VB, Praha, Václav Petr 1941, + Václav Černý [jazyková spolupráce]; Praha, Václav Petr 1942, + Václav Černý [jazyková spolupráce])
Saraiva, António José - Lopes, Óscar: Dějiny portugalské literatury (História da Literatura Portuguesa; LF, Praha Odeon 1972, + další překladatelé)

Překlady z ruštiny

Michalkov, Sergej Vladimirovič: Strýček Štěpán a veselí přátelé (VB, Praha, Svět sovětů 1958, + Jiří Plachetka, Jiří V. Svoboda, Jan Zábrana)
Poezie sovětské Rusi 1, 2 (VB, Praha, Svět sovětů 1956, + další překladatelé)
Puškin Alexandr Sergajevič: Lyrika 1 (VB, Praha, SNKLHU 1956, + další překladatelé)
Puškin Alexandr Sergajevič: Lyrika 2 (VB, Praha, SNKLHU 1956, + další překladatelé)
Puškin, Alexander Segejevič: Měděný jezdec a jiné povídky (Mednij vsadnik; Poéma, Praha, Československý spisovatel 1976, + Petr Křička, Vítězslav Nezval, Zdeňka Bergrová)
Tichonov, Nikolaj Semenovič: Život pod hvězdami. Výbor z poesie (VB, Praha, SNKLHU 1954 + Zora Beráková, Marie Marčanová, Jiří Taufer, Jiří Valja, Jan Vladislav, František Vrba)

Překlady ze slovinštiny

Hvězdy nad Triglavem (VB moderní slovinské poezie, Praha, Melantrich 1940, + Jan Čarek, Josef Hora, František Nechvátal, Karel Nový)

Překlady ze švédštiny

Martinson, Harry: Aniara (Aniara; BB, Praha, SNKLU 1966, + Josef Vohryzek)

Překlady z urdštiny

Faíz, Ahmad Faíz: Žalující obraz (Naks-i farjádí; BB, Praha, SNKLU 1961, + Jiří Marek)