Babler Otto František

Babler Otto František* 26. 1. 1901 Zenica (Bosna a Hercegovina)
† 24. 2. 1984 Olomouc

překladatel ze slovinštiny, srbocharvátštiny, bulharštiny, ruštiny, němčiny, angličtiny, francouzštiny a italštiny a z češtiny do němčiny i angličtiny

Otec pocházel z německo-slovinské rodiny, matka byla Češka; 1915 se se synem přestěhovala do Olomouce, kde Babler maturoval na německé reálce. Po maturitě dál rozšiřoval jazykové znalosti a živil se jako nezávislý literát překlady, články a recenzemi. 1926-46 vydával knižnici drobných antologií a překladů z evropských literatur Hlasy. Ve svých překladech se v meziválečném období zaměřoval hodně na literaturu spiritualistickou a náboženskou a na ohlasy jejích témat v lidové slovesnosti. Jeho vrcholným překladatelským činem je přebásnění Dantovy Božské komedie. 1935-48 byl knihovníkem Obchodní komory v Olomouci, 1949-56 olomoucké Univerzitní knihovny. 1946-56 působil též jako lektor srbocharvátštiny na Univerzitě Palackého v Olomouci. Ve své jazykově i žánrově rozsáhlé překladatelské činnosti věnoval zvláštní pozornost nábožensko-spiritualistické literatuře, legendám a meditativním dílům. Posmrtně vyšel v uspořádání Josefa Suchého výbor z překladů O. F. Bablera ze světové poezie 20. století Lyrické konfrontace (Praha, Odeon 1986). Bablerovy překlady zařadil též do své antologie slovinské moderní poezie Orfeus v dešti (1995) Viktor Kudělka. Z češtiny do němčiny přeložil např. Máj K. H. Máchy, verše J. Seiferta a F. Hrubína, do angličtiny přetlumočil verše F. Halase. Část překladatelského díla spadá do období před rokem 1945.

Překlady z angličtiny

Dickinson /Dickinsonová/, Emily (Elizabeth): Básnické vzkazy z krajiny duše (VB, Olomouc, Divadlo hudby 1981)
Eliot, T(homas) S(tearns): Spisovatel a budoucnost Evropy (The Man of Letters and the Future of Europe; E, Akord 3/1946-47)
Eliot, T(homas) S(tearns): Vražda v katedrále (Murder in the Cathedral; D, Divadlo 10/1969)
Lewis, (Harry) Sinclair: Mantrap (Mantrap; R, Praha, Melantrich 1931)
Lewis /Lewisová/, Elizabeth Foreman: Mladý Fu od horního Yangtse-Kiangu (Young Fu of the Upper Yangtze; R, Praha, Vyšehrad 1936)
Lewis, Elizabeth Foreman: Nebojácná Ho-Ming (Ho-Ming Girl of New China; R, Praha, Vyšehrad 1937)
Poe, Edgar Allan: Havran (The Raven; B, in: Havran. Šestnáct českých překladů, Praha, Odeon 1985; in: Havran. Šestnáct českých překladů, Praha, Odeon 1990)
Shakespeare, William: Macbeth (Macbeth; D, Praha, E. Beaufort 1947)
Shakespeare, William: Král Lear (King Lear; D, Kladno, Kladenský lis 1954)

Překlady z bulharštiny

Dimitrova /Dimitrovová/, Blaga: Svět mnohorozměrný (VB, Blansko, Závodní klub ROH ČKD Blansko 1975)
Gabe /Gabeová/, Dora: Můj svět je široširý (VB, VP, Brno, Společnost přátel jižních Slovanů v České republice 1997, + Ivan Dorovský, [O. F. Babler 3 básně])

Překlady z francouzštiny

Aucassin a Nicoletta (Aucassin et Nicolette; B, Zbraslav, Eduard Beaufort 1947)
Marie de France: Milostné příběhy ze staré Francie (Les Lais; BB, Praha, SNKLHU 1958, + Jiří Konůpek)
Román o Lišákovi (Roman de Renart; B, Praha, Odeon 1973)
Saint-Exupéry, Marie de: Já a můj syn. Naslouchám písni svého stromu. Dopisy matce (J'écoute chanter mon arbre. Lettres à ma mère; VP, Praha, Vyšehrad 1995, + Zdeňka Stavinohová)

Překlady z italštiny

Boccaccio, Giovanni - Bruni d´Arezzo, Lionardo: Nejstarší životopisy Dantovy (Trattatello in laude di Dante, Vita Dantis poetae clarissimi; životopis, Praha, SNKLU 1965)
Dante, Alighieri: Božská komedie (La Divina Commedia; B, Praha, Vyšehrad 1952; Praha, SNKLU 1965)
Dante, Alighieri: Peklo (Inferno; VB, Praha, Jaroslav Picka 1949)
Ignác z Loyoly: Duše Kristova (
Olomouc, Velehrad 1947)
Leopardi, Giacomo: Prodavač kalendářů a chodec (dialog, Olomouc, O. F. Babler 1948)
Papini, Giovanni: Samomluvy betlémské (Mostra personale; Svatý Kopeček u Olomouce, O. F. Babler 1948)
Sanctis, Francesco de: Dějiny italské literatury (Storia della letteratura italiana; Praha, SNKLHU 1959, + Vladimír Mikeš, Jan Vladislav, Václav Černý, [O. F. Babler verše])

Překlady z němčiny

Abraham a Sancta Clara: Výrobce papíru (výbor ze sbírky kázání Etwas für Alle; Mor. Ostrava, Otto F. Babler, R. Michalik, Antonín J. Schmidt a synové, Pokorný a spol. 1931)
Pick, Otto: Básně (VB, Svatý Kopeček u Olomouce, Otto F. Babler 1931, + Pavel Eisner, Otokar Fischer, Jindřich Hořejší, František Kubka, Fráňa Šrámek)
Czepko, Daniel von - Silesius Angelus: Průpovědi poutníků cherubínských (Svatý Kopeček u Olomouce, Otto F. Babler 1938)
Dětské legendy (výbor ze sbírky bratří Grimmů, Svatý Kopeček u Olomouce, Otto F. Babler 1936)
Rilke, Rainer Maria: Antické báje (Neue Gedichte; BB, Valašské Meziříčí, Otto F. Babler 1937, + další překladatelé)
Rilke, Rainer Maria: Modlitby dívek k Marii (BB, Olomouc, Lidové závody tiskařské. a nakl. 1926)
Rilke, Rainer Maria: Zvěstování pastýřům (B, Litomyšl, Josef Portman 1936)
Rilkova báseň Svatí v sedmi překladech (Heilige; B, Svatý Kopeček u Olomouce, Otto F. Babler 1966, + další překladatelé)
Z věčných pokladnic poesie německé (VB, Olomouc, Otto F. Babler 1928)

Překlady z ruštiny

Ruské apokryfy (výbor, Svatý Kopeček u Olomouce, Otto F. Babler 19--)
Legendy Ukrajinské (výbor, Svatý Kopeček u Olomouce, Otto F. Babler 1932)

Překlady ze slovinštiny

Hieng, Andrej: Hluchý muž na hranicích (Gluhi mož na granici; TV hra, Světová literatura, 1976)
Makarovičová, Svetlana: Večerní beseda a jiné básně (VB, Blansko, Závodní klub ROH ČKD Blansko 1977)

Překlady ze srbocharvátštiny

Andrić, Ivo: Travnická kronika (Travnička hronika; R, Praha, SNKLHU 1958)
Maksimovićová, Desanka: Odkaz a jiné básně (VB, Blansko, Závodní klub ROH ČKD 1978)
Parunová, Vesna: Zrnko dojetí a jiné básně (VB, Blansko, Závodní klub ROH ČKD Blansko 1976)
Petrović, Veljko: Zapálené obilí a jiné povídky (VP, Praha, L. Mazáč 1936, + František Čuberka)
Srbské básnířky (VB, Samotíšky, O. F. Babler 1929)
Sremac, Stevan: Pop Ćíra a pop Spíra (Pop Ćira i pop Spira; R, Praha, Československý spisovatel, Praha 1960)
Vojnović, Ivo: Vox clamans / Dantův výkřik (Vox clamans / Danteov vapaj; BB, Zbraslav, E. Beaufort 1946)

Překlady z více jazyků

Lyrické konfrontace. Výbor z překladů O.F. Bablera ze světové poezie 20. Století (VB, Praha, Odeon 1986)
Vánoce 1939. B.V.O.F.B. (VB, Olomouc, Bohuš Valihrach 1939, [z angličtiny, francouzštiny, němčiny, chorvatštiny a slovinštiny])
Vánoční knížka (VB, Nový Jičín, Kryl a Scotti 1935, [z holandštiny, němčiny a slovenštiny])