Alda Jan

Alda Jan* 26. 2. 1901 Praha
† 30. 10. 1970 Praha

básník, překladatel z gruzínštiny, maďarštiny a běloruštiny

Vlastním jménem Alexandr Hořejší, byl bratrem básníka a překladatele Jindřicha Hořejšího (1886-1941) a překladatele a kulturního pracovníka Josefa Hořejšího (1887-1969). Studoval na reálce v Rakovníku, maturoval 1920 v Praze. Do 1922 působil jako učitel na Slovensku, pak žil několik let v Praze jako literát ve svobodném povolání. Po externí maturitě na učitelském ústavu učil 1926-38 na Podbořansku, 1938-52 v Praze. 1952-56 byl vedoucím redaktorem Státního nakladatelství dětské knihy, od 1956 se věnoval výhradně literatuře. Autor básnických sbírek převážně intimního ladění (Na promenádě, 1926, Od noci k ránu,1929, Žalář smíchu, 1933, Duha nad námi, 1948, Alespoň chvíli, 1960), veršů pro děti (výbor Šťastnou cestu, 1959, Cvalík, Alík, strýc letí moři vstříc, 1970) a veršovaných pohádek (Sůl nad zlato, Honza králem). Od 20. let se rovněž věnoval překladu poezie i prózy z francouzštiny (T. Corbière, G. de Nerval, Ph. Soupault), z němčiny (R. Dehmel, R. M. Rilke, G. Trakl) a z čínštiny (Li Po). Po 1945 překládal za jazykové spolupráce z gruzíštiny, maďarštiny a běloruštiny. Řada překladů byla publikována časopisecky.

Překlady z běloruštiny

Básníci Bílé Rusi. Výbor z běloruské sovětské poesie (VB, Praha, Československý spisovatel 1955, + další překladatelé)

Překlady z gruzínštiny

Leonidze, Giorgi: Zahrada Gruzie (VB, Praha, Československý spisovatel 1955, + Jaromír Jedlička)

Překlady z maďarštiny

Fazekas /Fazekasová/, Anna - Rona, Emil: O věrném kolouškovi (Öreg néni őzikéje; Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1956, + Jan Lichtenstein [jazyková spolupráce]; Praha, Státní nakladatelství dětské knihy1958, + Jan Lichtenstein [jazyková spolupráce])